Onderzoek naar seksueel misbruik bij kinderen

Het lichamelijk onderzoek van slachtoffers of verdachten van seksuele agressie, inclusief afname van biologische stalen.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een lichamelijk onderzoek na (vermoeden van) seksueel misbruik kan zowel recent (< 4 dagen) als niet recent na de feiten.

Er wordt een gesystematiseerde procedure gevolgd van zowel onderzoek aan het lichaam als afname van biologische stalen. Het lichamelijk onderzoek van het kind vindt steeds onder begeleiding van politie, voogd of familie plaats.

Het onderzoek gebeurt enkel op vraag van een magistraat.

Situaties

Het onderzoek vindt plaats om via een gesystematiseerde procedure aanwijzingen te vinden van (seksuele) agressie.

Wanneer de feiten pas laattijdig aan het licht komen, is sporenonderzoek vaak niet meer nuttig.

Een lichamelijk onderzoek kan wel nog nuttig zijn om:

  • Eventuele blijvende lichamelijke of psychische letsels vast te stellen.
  • De algemene gezondheidstoestand van het kind te onderzoeken.
  • Seksueel overdraagbare ziektes op te sporen.

Verloop

Afhankelijk van de situatie wordt het kind onderzocht op de dienst forensische geneeskunde, de raadpleging kindergeneeskunde of de spoedgevallendienst met bijstand van een arts van de afdeling kindergeneeskunde.

Bij geslachtsrijpe meisjes zal ook een gynaecoloog het onderzoek bijstaan.

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebracht van de medicolegale bevindingen. Nadien wordt een gemotiveerd schriftelijk verslag opgesteld.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020