Revalidatiecentrum home

Revalidatieprogramma's

Het revalidatiecentrum Pellenberg biedt voor verschillende aandoeningen revalidatieprogramma's aan met als doel: weer zelfstandig leren leven.

Direct na de amputatie volgt een acute fase van revalidatie. De stomp wordt zo goed mogelijk voorbereid op een prothese en dagelijkse activiteiten worden getraind. Daarna volgt een fase van revalidatie met prothese.
Na acute intensieve verzorging van ernstige brandwonden wordt er op de revalidatieafdeling verder gewerkt aan het herstel van de zwelling en het verbeteren van de beweeglijkheid en kracht met verschillende technieken, zoals drukkleding, litteken- en depressomassage.
Patiënten die lijden aan hersenverlamming (cerebrale parese) kunnen terecht in gespecialiseerde centra voor hersenverlamming (CP-referentiecentra).
Het pijncentrum is vooral bedoeld voor patiënten met complexe pijnproblemen, waarbij we het pijnniveau of de pijn proberen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren door een brede aanpak van de aandoening en de beïnvloedende factoren.
Letsel van het ruggenmerg of van de in het wervelkanaal lopende zenuwbanen met een tijdelijk of permanent verlies van de motorische, sensorische of autonome functie tot gevolg.
Lymfoedeem is de opstapeling van lymfevocht in de weefsels waardoor zwelling kan ontstaan op verschillende plaatsen in het lichaam.
Beschadiging van hersenweefsel dat na de geboorte is ontstaan en resulteert in stoornissen op fysiek, sensorisch, cognitief of emotioneel functioneren. Hierdoor ontstaan problemen op vlak van zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren, die tijdelijk of blijvend zijn en persoonlijke assistentie of toezicht noodzakelijk maken.
Letsels aan de zenuwen van het perifeer zenuwstelsel, met name de verbinding vanuit het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) naar organen en weefsels zoals bv. spieren/organen. Deze zenuwen verzorgen o.a. het gevoel en de kracht in de armen en benen.
Ernstig trauma met letsels ten gevolge van een ongeval of geweld die mogelijk levens- of lidmaat-bedreigend zijn, of waarvan de combinatie van de letsels kan leiden tot ernstig orgaan falen. Het risico op overlijden of een blijvende beperking is groot.
Revalidatie van ouderen na een breuk (bv. heupfractuur), algemene revalidatie (bv. na langdurig verblijf op intensieve zorgen) of revalidatie na een beroerte.
KanActief is het oncologisch revalidatieprogramma in UZ Leuven. In beweging zijn tijdens en na uw behandeling heeft namelijk een bewezen positief effect op uw algemeen welzijn en het verminderen van nevenwerkingen. Het programma gaat door in groep en biedt een combinatie van aangepaste lichaamstraining en interactieve lezingen.
Het sportmedisch adviescentrum (SMAC) heeft tot doel om competitieve - als elitesporters te begeleiden in de preventie, diagnose en behandeling van sport gerelateerde aandoeningen. Het SMAC biedt een multidisciplinaire individueel gerichte aanpak zodat u snel en veilig terug kunt sporten.
Verzameling van problemen aan de wervelkolom die gepaard gaan met pijn en/of disfunctie ter hoogte van de rug of nek met of zonder uitstraling in benen of armen.

Therapie op maat

Het einddoel van revalideren is dat u zich terug kunt integreren in uw eigen omgeving. Daarvoor krijgt u verschillende behandelingen op maat, naast de noodzakelijke medische zorg. Ergo-, sport-, kinesitherapeuten en logopedisten werken hiervoor nauw samen. Extra begeleiding krijgt u van een (neuro)psycholoog en sociaal werker.

Onze troeven

 • Aantal uren revalidatie
  Dankzij een speciale conventie kunnen wij u het maximum aantal revalidatie-uren bieden.
 • Persoonlijk contact
  Zo leert u stap voor stap uw leven weer in eigen handen nemen.
 • Groene, bosrijke omgeving
  In een bosrijke omgeving, met tal van faciliteiten voor training en sport.
 • Contact

  Afspraken en opname

  • Wilt u een patiënt (ouder dan 16 jaar) verwijzen met:

   • Een dwarslaesie
   • Polytrauma
   • Brandwonden
   • Perifere zenuwletsels
   • Cerebrale parese
   • Een niet-aangeboren hersenletsel (tot leeftijd 75 jaar)
   • Een amputatie (tenzij leeftijd ≥ 75j zonder prothese revalidatie)

   Vul dan dit formulier in.

  • Wilt u een patiënt (ouder dan 75 jaar) met een niet-aangeboren hersenletsel of met een amputatie zonder prothese revalidatie verwijzen? Contacteer dan de dienst geriatrie.

  Adres

  UZ Leuven campus Pellenberg
  Revalidatiecentrum
  Weligerveld 1
  3212 Pellenberg
  Laatste aanpassing: 19 maart 2024