Kunst als therapie

16 mei 2022

De revalidanten van twee hospitalisatieafdelingen op campus Pellenberg ontpoppen zich dit voorjaar tot kunstenaars. Samen met Atelier Sarah Versteele creëren ze tijdens wekelijkse workshops twee unieke en persoonlijke werken die uiteindelijk te zien zullen zijn op de campus zelf. “Voor veel revalidanten is het een hele nieuwe en positieve ervaring om zelf iets creatiefs te maken en vast te stellen dat dit lukt, ondanks hun beperking.”

Kunst als therapie

Dinsdag is sinds midden maart ‘kunstdag’ voor de revalidanten van E 232 en E 233. Wekelijks werken ze samen aan twee grote kunstcreaties die hun eigen verhaal vertellen en die binnenkort permanent tentoongesteld worden voor alle patiënten, medewerkers en bezoekers. De kunstenaars zijn deels volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel of cerebrale parese, deels volwassenen die revalideren omwille van een ruggenmergletsel, amputatie van een lidmaat, polytrauma, brandwonden of een aandoening van het perifeer zenuwstelsel.

Nieuwe ervaring

Elke revalidant werkt volgens de eigen fysieke en creatieve mogelijkheden: op een aangepaste manier, al dan niet met hulp(middelen). Zo staat deze vorm van kunstzinnige therapie open voor iedereen. Psychologe Carine: “Voor velen van hen is het een hele nieuwe ervaring om zelf iets creatiefs te maken en vast te stellen dat dit lukt, ondanks de mogelijke beperking in bijvoorbeeld hun handfunctie. Dat geeft een positief en voldaan gevoel.”

Als ik schilder, komt er een andere ik naar boven
revalidant
Kunst als therapie

Bovendien biedt de workshop een moment van ontspanning en rust in het revalidatieprogramma. “Tijdens het schilderen valt het piekeren over het verleden of de toekomst even weg. We merken ook dat de mensen er echt naar uitkijken.”

Creatieve therapie

De eerste fase van het project draait rond een uniek en groot drieluik met de titel ‘Revalidatie’, waarop patiënten hun impressies, ervaringen en gevoelens bij revalideren al schilderend in beeld brengen. Vervolgens zal een letterkast gecreëerd worden: een kleurrijk artistiek patchwork van verschillende kleine en grote canvassen met als thema 'the wall of stories'. Elk canvas vertelt via beeld of tekst een individueel verhaal van een van de revalidanten. 

De canvassen zijn als een filmrol of een levenslijn voor mij waarbij heel wat emoties loskomen
revalidant
Kunst als therapie_3

“De revalidanten kunnen zichzelf uiten en hun verhaal vertellen, dat brengt hen nog meer samen”, vertelt kunstenares Sarah Versteele, die de workshops begeleidt. “Het is een vorm van creatieve therapie, omdat beeldende kunst maken stress vermindert en zorgt voor een positieve mindset. We praten en lachen veel, de revalidanten maken hun hoofd leeg en komen in contact met hun intuïtie waardoor ze minder gaan nadenken. Daar hebben ze nood aan. En ze zijn er, terecht, heel erg fier op.” 

Wil je 'Kunst in de toren' steunen?

Het project 'Kunst in de toren' kan gedeeltelijk gerealiseerd worden dankzij het Fonds Emilie Leus, dat hiervoor een budget ter beschikking stelde. Voor het vervolg van het project is de werkgroep nog op zoek naar bijkomende financiële ondersteuning. Wie interesse heeft om een bijdrage te leveren aan 'Kunst in de toren', kan contact opnemen via ilse.baert@uzleuven.be of tel. 016 33 83 52.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 23 oktober 2023