België eerste land met nationaal zorgpad voor aanpak rugproblemen

30 november 2017

Rugpijn is een veelvoorkomende klacht, maar voor patiënten en artsen is het vaak niet eenvoudig om de juiste behandeling voor elk stadium van lage rugpijn en uitstralingsrugpijn te vinden. Daarom ontwikkelden het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Spine Society of Belgium (SSBe) een ‘zorgpad’. Dat pad bepaalt met behulp van een interactieve tool de beste behandeling voor elke patiënt. België is het eerste land met zo’n alomvattende, nationale richtlijn voor rugproblemen. Het zorgpad werd ontwikkeld in samenwerking met de patiënten en alle betrokken hulpverleners.

Lage rugpijn

Het nieuwe zorgpad bevat praktische richtlijnen voor de behandeling van alle types rugproblemen.

Doolhof van behandelingen

“Het grote probleem bij rugproblemen is dat het zorgaanbod zo uitgebreid is, dat patiënten vaak door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien hanteren niet alle zorgverleners dezelfde aanpak. Dat zorgt ervoor dat mensen vaak onnodig te agressieve behandelingen krijgen. Met het zorgpad willen we ervoor zorgen dat elke patiënt de meest geschikte behandeling krijgt voor zijn specifieke klacht”, zegt professor Bart Depreitere, neurochirurg bij UZ Leuven en voorzitter van de werkgroep die het zorgpad ontwikkelde.

Het zorgpad als route

Het zorgpad is een soort ‘route’, waarbij voor een specifieke patiënt in een bepaald stadium van zijn aandoening de meest geschikte onderzoeken en behandelingen worden aanbevolen. Het biedt advies voor alle types rugproblemen. “Het is uniek dat een zorgpad op nationaal niveau alle types rugproblemen en alle delen van de behandeling in kaart brengt over alle zorgverleners heen”, zegt prof. Depreitere. “Het zorgpad besteedt in het bijzonder aandacht aan bepaalde risicofactoren die op lange termijn tot een slechtere prognose leiden. Ook een voldoende snelle werkhervatting en preventie van chronische pijn zijn belangrijke aandachtspunten.”

Het is uniek dat een zorgpad op nationaal niveau alle types rugproblemen en alle delen van de behandeling in kaart brengt over alle zorgverleners heen.
prof. Bart Depreitere

Het zorgpad werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit verschillende zorgberoepen, zoals huisartsen en specialisten, kinesisten en psychologen, en met patiënten. Op die manier kunnen alle zorgverleners en patiënten zich in de aanpak vinden. Uit de gesprekken met de betrokkenen kwam naar voren dat vooral een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling van belang is. Vaak blijkt namelijk dat arts en patiënt een andere perceptie van het probleem hebben.

Interactieve tool

Om het zorgpad zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, ontwikkelde het KCE een online tool (www.lagerugpijn.kce.be) voor zorgverleners. De tool is ook toegankelijk voor patiënten. U vindt het volledige zorgpad via www.lagerugpijn.kce.be.

Heeft u zelf rugklachten? Aarzel dan niet om bij uw arts meer informatie te vragen over het zorgpad.

 

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 16 maart 2023