Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

NAH
Beschadiging van hersenweefsel dat na de geboorte is ontstaan en resulteert in stoornissen op fysiek, sensorisch, cognitief of emotioneel functioneren. Hierdoor ontstaan problemen op vlak van zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren, die tijdelijk of blijvend zijn en persoonlijke assistentie of toezicht noodzakelijk maken.

Afspraken

Geriatrische profiel

  • Oudere personen (= 75 jaar) met nood aan gespecialiseerde geriatrische evaluatie en zorgplanning kunnen terecht bij de dienst geriatrie.

Symptomen

De symptomen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen zeer uiteenlopend zijn en zijn sterk afhankelijk van de aard, de plaats en de omvang van het hersenletsel.

Sommige van die gevolgen zijn duidelijk zichtbaar.

  • Moeilijkheden met bewegen, zoals stappen, grove of fijne motorische handelingen...
  • Verstoorde werking van de zintuigen, zoals minder goed ruiken, voelen, zien, horen...
  • Moeilijk praten of slikken.

Andere gevolgen zijn minder zichtbaar.

  • Storing in het denken: de snelheid van informatieverwerking, aandacht en concentratie, onthouden, maar ook organiseren en plannen verloopt moeilijker.
  • Verandering in gevoelsleven en emoties: vlugger boos worden, minder geduldig zijn, ongepast reageren op situaties.
Begrip van de mensen rond mij is zo belangrijk. Maar kan je dat vragen, dat mensen je begrijpen? Ik zoek geen medelijden, wel empathie. Ik wil geen slachtoffer zijn, maar ik hoop dat mensen snappen hoe moeilijk het soms is.
NAH

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken van een NAH zijn een beschadiging van de hersenen door:

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Eerste revalidatie, snel na de hersenbeschadiging, van zodra de medische toestand van de patiënt het toelaat, om verdere verwikkelingen zoals bv. pees- of spierverkortingen of gewrichtsverstijving te vermijden.
  • In een latere fase, na transfer naar het revalidatiecentrum campus Pellenberg, volgt een multidisciplinaire behandeling

Brochures

Laatste aanpassing: 3 januari 2022