Hersentumor

Gezwel in de hersenen. Kan lokaal ontstaan of als uitzaaiing van een tumor elders in het lichaam.

Afspraken

Neurochirurgie

Symptomen

De symptomen die een hersentumor kan veroorzaken zijn zeer uiteenlopend. In het algemeen worden ze beïnvloed door de snelheid waarmee de tumor ontstaat en door de ligging van het letsel.

  • Heel wat hersentumoren worden ontdekt naar aanleiding van aanhoudende, met de tijd erger wordende hoofdpijn die al dan niet gepaard gaat met misselijkheid, braken, slechter zien en bewustzijnsdalingen. Die symptomen komen hoofdzakelijk voor door een drukstijging in het hoofd.
  • Epilepsie of vallende ziekte is een frequent symptoom van een letsel in de hersenen. Epilepsie kan zich op verschillende manieren uiten: afwezigheden, ongecontroleerde bewegingen of schokken in de ledematen, lichtflitsen, spraakproblemen, snel optredende en verdwijnende gevoelssensaties – telkens met of zonder bewustzijnsverlies.
  • Afhankelijk van de ligging van de tumor en de druk die het op de omgeving uitoefent, kunnen ook de volgende symptomen voorkomen: karakterwijzigingen; gedragsveranderingen; veranderingen in spraak, concentratie, aandacht en geheugen; moeilijkheden met rekenen, lezen, schrijven of abstraheren; krachtsvermindering of verlammingen in arm of been; coördinatiestoornissen; abnormale gevoelsgewaarwordingen en gevoelsstoornissen in arm en been.
  • Klachten als gehoorsvermindering, dubbel zien, zichtstoornissen, gevoelsstoornissen in het gelaat, slikstoornissen, veranderingen van geur en smaak komen ook regelmatig voor.

Het is echter niet zo dat deze symptomen altijd moeten aanwezig zijn om te leiden tot de diagnose van een hersentumor. Het omgekeerde geldt ook: het optreden van deze symptomen is niet altijd het gevolg van een hersentumor. Sommige hersentumoren worden toevallig aan het licht gebracht naar aanleiding van klinisch onderzoek voor andere problemen.

Soorten hersentumoren

Er komen zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren voor in de hersenen. Enkele van de meest voorkomende vormen van hersentumoren zijn:

Voorkomen

  • Uitzaaiingen van andere tumoren in het lichaam komen duidelijk meer voor dan tumoren die lokaal ontstaan (intrinsieke hersentumoren). Heel vaak is er dan vroeger al een diagnose gesteld van een andere tumor in het lichaam, waarvoor de patiënt werd behandeld of opgevolgd.
  • Nieuwe intrinsieke hersentumoren komen jaarlijks voor bij 16 tot 17 mensen per 100 000.
    • Net iets meer dan de helft (9 per 100 000 per jaar) zijn goedaardige hersentumoren en hebben dus niets met kanker te maken.
    • 7 per 100 000 per jaar gedragen zich agressiever en worden ook wel kwaadaardige hersentumoren genoemd. Deze kwaadaardige hersentumoren maken ongeveer 1,4 procent uit van alle kankeraandoeningen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Steun ons onderzoek

Arjan Betting was 21 toen hij overleed aan een zeldzame hersenstamtumor. Het was zijn grote wens dat er meer onderzoek zou gebeuren naar zulke weinig voorkomende kankervarianten. Het Arjan-fonds wil de kennis over hersenstamtumoren aanzienlijk vergroten, onder meer door symposia (mee) in te richten, internationale specialisten uit te nodigen, beurzen toe te kennen en onderzoekers en administratief personeel te betalen.
Steun dit onderzoek
Dieter De Cauderlier overleed op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Om Dieter te eren en lotgenoten betere kansen te kunnen bieden, richtten zijn familie en vrienden een onderzoeksfonds op voor het Leuvens kankerinstituut (LKI): het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren.
Steun dit fonds
Het doel van dit fonds is de financiële ondersteuning van onderzoek naar hersenstam- en hersentumoren en zo de herinnering aan Mathieu levendig houden.
Steun dit fonds
Amper 29 jaar was Pieter Van Loon toen hij overleed aan de gevolgen van hersenkanker. 2 jaar later gaven zijn ouders zijn naam aan een nieuw fonds dat het onderzoek naar de ziekte steunt. Via het fonds dragen ze hun steentje bij aan het werk van alle mensen die Pieter verzorgd hebben en geven ze de specialisten alle kansen om hun kennis over hersenstamtumoren te vergroten.
Steun dit onderzoek

Brochures

Laatste aanpassing: 3 mei 2024