Beroerte (CVA)

Hersenbloeding, herseninfarct, hersentrombose... de term beroerte is een verzamelnaam voor aandoeningen die de bloedvatvoorziening van een deel van de hersenen treffen, in de volksmond ook wel een ‘attaque’ genoemd. Deze levensbedreigende situatie moet direct behandeld worden.

Andere benaming: Cerebrovasculaire aandoeningen

Maak afspraak

Specialisten


Symptomen beroerte

Elke minuut telt

 • Bij een beroerte telt elke minuut. Een beroerte treedt plots op: in enkele seconden tot minuten krijgt u last van onderstaande symptomen.
 • Belangrijk is om heel snel vast te stellen dat het inderdaad om een beroerte gaat. De doeltreffendheid van de behandeling vermindert immers naarmate de tijd vordert.

Merkt u deze plotse symptomen? Bel 112!

 • Krachtsverlies in gelaat, arm of been
 • Gevoelsstoornissen in gelaat, arm of been
 • Last om te spreken of om mensen te verstaan
 • Blindheid of een wazig zicht uit een of beide ogen
 • Duizeligheid of evenwichtsstoornissen
 • Gangmoeilijkheden
 • Zeer hevige hoofdpijn

Bij deze symptomen moet u zo snel als mogelijk een arts raadplegen, ook als bijvoorbeeld uw arm maar enkele minuten verlamd is geweest en daarna weer normaal functioneert. Elke minuut telt.

Wees alert, herken miniberoerte

Bij 1 op 6 van de beroertes treedt er in de uren of dagen vooraf een miniberoerte of transiente ischemische aanval (TIA) op. Deze miniberoerte bestaat uit kortstondige aanvallen met dezelfde symptomen als een gewone beroerte.

Types beroerte

Bij een beroerte wordt een deel van de hersenen beschadigd. Naargelang de oorzaak worden verschillen types beroerte onderscheiden.

 • Hersentrombose: verstopping van bloedvat door klonter (ischemische beroerte).
 • Herseninfarct: hersenbeschadiging door tekort aan bloedvoorziening.
 • Hersenbloeding: hersenbeschadiging door plotse openbarsten van een bloedvat in of rond de hersenen.

Risicofactoren

Hoe kunt u een beroerte voorkomen? Bepaalde kenmerken, gewoontes en levensstijlen verhogen de kans op een beroerte. Dit zijn de risicofactoren. Daarbij moet u een onderscheid tussen behandelbare en niet-behandelbare risicofactoren.

Als men de behandelbare risicofactoren behandelt of vermijdt, vermindert het risico op een beroerte.

Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe meer kans er is op het krijgen van een beroerte.

Behandelbare risicofactoren

U kunt het risico op een beroerte voorkomen verminderen, door aandacht te besteden aan onderstaande risicofactoren.

 • Hoge bloeddruk
 • Roken
 • Suikerziekte
 • Voorkamerfibrillatie
 • Hartziekte
 • Een verhoogd cholesterol
 • Onvoldoende lichaamsbeweging
 • Overgewicht
 • Overmatig alcoholgebruik

Niet-behandelbare risicofactoren

 • Leeftijd: hoe ouder men is, hoe hoger de kans op een TIA.
 • Geslacht: mannen hebben over het algemeen een hoger risico dan vrouwen.
 • Familiale voorgeschiedenis.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Klonter-oplossende middelen (trombolyse)
 • Verwijderen van klonters (trombectomie)
 • Clipping
  Aanbrengen van een klemmetje (clip) op de hals van een aneurysma om bloedingen te voorkomen. Het aneurysma wordt hiervoor via trepanatie blootgelegd.
 • Trepanatie
  Schedeloperatie waarbij de neurochirurg een luikje in uw schedel maakt om langs daar de hersenen te kunnen opereren. Het luikje wordt na de ingreep weer dicht gemaakt.
 • Coiling
  Aanbrengen van spiraaltjes (platina coils) in een aneurysma waardoor het volledig wordt opgevuld en er geen bloed meer naar binnen kan.
 • Stroke unit opname
 • Preventie

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • CT-scan
  Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • Echocardiografie
  Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.
 • Holter-ECG
  Elektrische activiteit van het hart gedurende 24 uur registreren met een (compact) draagbaar toestel.
 • Doppleronderzoek
  Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.
 • Angiografie
  Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.

Meer informatie

Direct naar

Brochures en films

Nieuws


Maak afspraak