Transiente ischemische aanval (TIA)

Miniberoerte
Kortstondige verstoring van de doorbloeding van een deel van de hersenen. Deze bedreigende situatie moet direct behandeld worden omdat ze vaak een voorbode is van een beroerte.

Afspraken

Plotse symptomen

De meest voorkomende symptomen van TIA zijn dezelfde als die van een beroerte. De symptomen van een TIA zijn snel voorbij. Een TIA uit zich typisch als een neurologisch functieverlies gedurende enkele minuten tot maximaal 24 uren.

Herkent u deze plotse symtomen?

 • Verlamming van arm, been of gelaat, typisch aan 1 lichaamshelft
 • Spraakstoornissen
 • Gevoelsverandering aan een lichaamshelft
 • Blindheid aan 1 oog of aan beide ogen
 • Beperking van het gezichtsveld
 • Gangmoeilijkheden
 • Evenwichtsstoornissen

Pijn is meestal afwezig.

Ga naar spoed

 • Een transiente ischemische aanval is vaak een voorbode van een beroerte, die kan optreden in de eerste uren na de TIA.
 • Ga naar spoedgevallen en laat u zo snel mogelijk onderzoeken om een beroerte te voorkomen.

Risicofactoren

De risicofactoren voor een TIA zijn dezelfde als die voor een beroerte.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Bloedverdunners
 • Ingreep aan de arteria carotis interna

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.