Lees meer over afasie, een taalstoornis die kan optreden als de schade door een CVA zich in de linkerhersenhelft bevindt. Bij afasie heeft de patiënt moeite met het produceren en/of begrijpen van taal.

Brochure details

  • Titel: CVA 6: Afasie, de taalstoornis die spreken en/of begrijpen moeilijk maakt
  • Referentienummer: 700974
  • Publicatiedatum: 31-01-2018