Maak een afspraak

Symptomen

 • Bewustzijnsverlies
 • Duizeligheid
 • Concentratiemoeilijkheden

Mogelijke gevolgen van de val of slag op het hoofd zijn coma en neurologische handicaps.

De onderliggende hersenschade kan gaan van een hersenschudding tot verschillende types bloedingen en kneuzingen.

Verergering hersenschade voorkomen

De behandeling van een hersentrauma is erop gericht om verergering van de hersenschade ter voorkomen.

Zodra dit mogelijk is wordt ook revalidatie opgestart.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Operatie waarbij een groot deel van de schedel aan één of beide zijden van het hoofd wordt verwijderd zodat de druk, die door zwelling van de hersenen en/of bloedingen was opgelopen, terug kan dalen en de zuurstoftoevoer in de hersenen niet meer bedreigd is.
 • Druk van de hersenen meten en hersenvocht afvoeren via een klein buisje in de schedel.
 • Schedeloperatie waarbij de neurochirurg een luikje in uw schedel maakt om langs daar de hersenen te kunnen opereren. Het luikje wordt na de ingreep weer dicht gemaakt.
 • Eerste revalidatie tijdens acute opname, snel na hersenbeschadiging, van zodra de medische toestand van de patiënt het toelaat, om verdere verwikkelingen zoals bv. pees- of spierverkortingen of gewrichtsverstijving te vermijden.
 • In een latere fase: revalidatie in een revalidatiecentrum.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neurologische observatie
 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • De elektrische activiteit van de hersenen registreren met behulp van elektroden die op uw hoofd geplaatst worden.
 • Zintuigen prikkelen en de reacties van het zenuwstelsels in de vorm van elektrische signalen meten via elektroden.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten