Intracraniële drukmeting

ICP-meting
Druk van de hersenen meten en hersenvocht afvoeren via een klein buisje in de schedel.

Druk meten en verlagen

  • Via een kleine operatie plaatst de chirurg een buisje of kleine sensor in de hersenen
    • Sensor meet de druk en kan ook zuurstofgehalte meten.
    • Buisje voert hersenvocht af om de druk voldoende laag te houden.
  • Nodig als verhoogde druk in de hersenen door zwelling of bloeding de toevoer van zuurstof beperkt.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021