Hoop op betere prognose bij ernstig hersentrauma dankzij nieuw model

Hersentrauma zorgt vaak voor blijvende invaliditeit. Bij hersentrauma is meestal het autoregulatiesysteem van de hersenen verstoord. Door het analyseren van dit mechanisme hopen Leuvense onderzoekers het systeem van autoregulatie van de hersenen in kaart te brengen en zo de prognose voor patiënten met te verbeteren.

Hersentrauma: ernstige gevolgen

Bij jonge mensen is trauma 1 van de voornaamste doodsoorzaken. Hersentrauma is verantwoordelijk voor een groot deel van de trauma-doden en het grootste deel van de blijvende invaliditeit na trauma. Maar ook bij ouderen neemt de laatste decennia het aantal hersentrauma toe.

Hersenschade snel opsporen en vermijden

De behandeling van ernstig hersentrauma bestaat vooral uit het vermijden of snel opsporen en behandelen van bijkomende verwikkelingen, die de hersenschade doen toenemen.

Enkele mogelijke verwikkelingen met ernstige gevolgen zijn:

  • Overdruk in de schedel
  • Te geringe bloedtoevoer naar de hersenen

In de laatste 30 jaar is de behandeling van ernstig hersentrauma nauwelijks gewijzigd. Onze  hersenen gedragen zich nog vaak als een soort ‘black box’ of zwarte doos.

Er is dus nood aan verder onderzoek, meer bepaald naar autoregulatie van de hersenen.

Onderzoek nodig naar autoregulatie hersenen

Autoregulatie is een enorm belangrijk beschermend mechanisme voor de hersenen. Bij gezonde personen is de bloedtoevoer naar de hersenen vrij constant, zowel bij lagere als bij hogere bloeddrukken. Het mechanisme dat dit debiet regelt, noemen we autoregulatie.

Bij ernstig hersentrauma kan deze autoregulatie tijdelijk verstoord zijn, of soms gedeeltelijk of zelfs volledig afwezig zijn.

Autoregulatie: complex mechanisme

Momenteel is niet goed geweten wat de ideale bloeddruk is bij een patiënt met ernstig hersentrauma. Wat de beste bloeddruk zou zijn, varieert bovendien in de tijd en is niet in te schatten als men de autoregulatie niet kan meten.

In de laatste 20 jaar hebben wetenschappers technieken bedacht om de autoregulatie bij individuele patiënten continu te meten. Er zijn aanwijzingen dat het sturen van de bloeddruk op basis van dergelijke autoregulatie-metingen de prognose kan verbeteren.

Als dit klopt, zou dit een belangrijke doorbraak kunnen betekenen voor de zorg van patiënten met ernstig hersentrauma. De technieken staan echter onvoldoende op punt om dit daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Model maakt mechanisme autoregulatie zichtbaar

De Leuvense onderzoeksgroep van prof. dr. Bart Depreitere ontwikkelde een diermodel waarin de autoregulatie van de hersenen zichtbaar gemaakt wordt. Met behulp van dit model kunnen de Leuvense onderzoekers de technieken om autoregulatie bij patiënten te meten, toetsen aan het eigenlijke fenomeen.

Daarnaast wordt dit model ook gebruikt om de (ver)storende invloed van andere factoren op autoregulatie in kaart te brengen, zoals genetische factoren, vroegere hartproblemen, geneesmiddelen die bij ernstig hersentrauma gebruikt worden, en complicaties zoals vaatspasmen of epilepsie.

Betere prognose bij ernstig hersentrauma

Als het complex mechanisme van autoregulatie beter wordt begrepen, kan het bij mensen met hersentrauma op een nauwkeuriger manier gedocumenteerd worden.

Met deze kennis willen de onderzoekers een instrument voor artsen ontwikkelen dat continu aangeeft wat de beste bloeddruk is voor elke patiënt op elk moment.

Op basis van de huidige inschattingen, kan dit instrument de prognose van patiënten met ernstig hersentrauma sterk verbeteren.

Steun het Eager Brains-Fonds

Het Eager Brains-fonds steunt onderzoek naar betere behandelmethoden bij een ernstig hersentrauma. Met uw gift helpt u patiënten met hersentrauma.

Doe een gift
Laatste aanpassing: 18 januari 2021