Hospitalisatie geriatrie revalidatie

E 230

Op de geriatrische revalidatieafdeling worden patiënten vanaf 70 jaar opgenomen voor:

  • Algemene revalidatie (bv. na een langdurig verblijf op intensieve zorgen, een operatie,…)
  • Revalidatie na het oplopen van een belangrijke breuk (bv. na een heupfractuur)
  • Revalidatie na een beroerte, ook geriatrische intensieve revalidatie (GIRA) genoemd.

Adres

UZ Leuven campus Pellenberg
Hospitalisatie geriatrie revalidatie
Weligerveld 1
3212 Pellenberg

Bezoekuren

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er heel wat maatregelen die u in acht moet nemen. Lees de richtlijnen voor bezoek.


Respecteer de huisregels

Contact

Doorverwijzing

Voorwaarde voor doorverwijzing (intern en extern): voor opname op de geriatrische revalidatieafdeling zijn preventieve aanvragen in 3 verschillende woonzorgcentra vereist.

Patiënten die nog niet in UZ Leuven zijn opgenomen

Voor patiënten die niet opgenomen zijn binnen UZ Leuven kan er een aanvraag tot opname voor revalidatie gebeuren via onderstaand document.

Opgenomen patiënten

Voor patiënten die opgenomen zijn in UZ Leuven, verlopen de overnames naar de geriatrische revalidatieafdeling (E 230) via het Geriatrisch Support Team voor niet-geriatrische diensten of via het behandelende team van een geriatrische dienst.

Team

Het multidisciplinair team van de geriatrische revalidatieafdeling bestaat uit een geriater, geriater in opleiding, het verpleegkundige team, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een sociaal werker. De voedingsdeskundige, de psycholoog, de pastor en enkele gemotiveerd vrijwilligers zijn eveneens nauw met de afdeling verbonden.

Wekelijks overleggen de verschillende teamleden omtrent de patiënt.

Een arts spreken

Familieleden kunnen een afspraak vragen met de arts via het verpleegkundig team van de afdeling: 016 33 83 00.

Ontslag

De ontslagbegeleiding is een continu proces dat loopt in overleg met de patiënt en zijn familie en start bij opname van de patiënt op de geriatrische revalidatieafdeling. Het hele team wordt betrokken bij het ontslag van de patiënt.

Er wordt een follow-upraadpleging voorzien na ontslag in kader van revalidatie na beroerte (GIRA).

Brochures

Laatste aanpassing: 17 september 2021