Hospitalisatie geriatrie revalidatie

E 230

Op deze geriatrische revalidatieafdeling worden volwassenen opgenomen:

  • Vanaf 75 jaar met complexe zorgnoden voor algemene revalidatie (bv. na een langdurig verblijf op intensieve zorgen, een operatie...) of revalidatie na een fractuur (bv. na een heupfractuur)
  • Vanaf 70 jaar voor revalidatie na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Adres

UZ Leuven campus Pellenberg
Hospitalisatie geriatrie revalidatie
Weligerveld 1
3212 Pellenberg

Bezoekuren

  • Er mogen maximaal 3 bezoekers tegelijk op bezoek komen.
  • Bezoek is elke dag mogelijk op vaste tijdstippen
    • Weekdagen: van 16 tot 20 uur
    • Weekends: van 14 tot 20 uur
  • Graag de bezoektijd beperken tot maximum 2 uur.
  • In een tweepersoonskamer kunnen beide patiënten tegelijkertijd bezoek ontvangen.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er enkele maatregelen die u in acht moet nemen. Lees de richtlijnen voor bezoek.


Respecteer de huisregels

Contact

Doorverwijzing

Voorwaarde voor doorverwijzing (intern en extern): voor opname op de geriatrische revalidatieafdeling zijn preventieve aanvragen in 3 verschillende woonzorgcentra vereist.

Patiënten die nog niet in UZ Leuven zijn opgenomen

Voor patiënten die niet opgenomen zijn binnen UZ Leuven kan er een aanvraag tot opname voor revalidatie gebeuren via onderstaand document.

Opgenomen patiënten

Voor patiënten die opgenomen zijn in UZ Leuven, verlopen de overnames naar de geriatrische revalidatieafdeling (E 230) via het Geriatrisch Support Team voor niet-geriatrische diensten of via het behandelende team van een geriatrische dienst.

Team

Het multidisciplinair team van de geriatrische revalidatieafdeling bestaat uit een geriater, geriater in opleiding, het verpleegkundige team, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een sociaal werker. De voedingsdeskundige, de psycholoog, de pastor en enkele gemotiveerd vrijwilligers zijn eveneens nauw met de afdeling verbonden. Lees meer over de verschillende functies van het revalidatieteam.

Wekelijks overleggen de verschillende teamleden omtrent de patiënt.

Een arts spreken

Familieleden kunnen een afspraak vragen met de arts via het verpleegkundig team van de afdeling: 016 33 83 00.

Ontslag

De ontslagbegeleiding is een continu proces dat loopt in overleg met de patiënt en zijn familie en start bij opname van de patiënt op de geriatrische revalidatieafdeling. Het hele team wordt betrokken bij het ontslag van de patiënt.

Er wordt een follow-upraadpleging voorzien na ontslag in kader van revalidatie na beroerte (GIRA).

Laatste aanpassing: 9 november 2023