Revalidatieprogramma's revalidatiecentrum Pellenberg

Revalidatie is een ingewikkeld en langdurig proces. Uw revalidatiearts stelt een specifiek revalidatieprogramma voor u op, afhankelijk van uw mogelijkheden, doelen en beperkingen als gevolg van een bepaald letsel.

Weer zo zelfstandig mogelijk leven

Het doel van elk revalidatieprogramma is:

  • Verstoorde lichamelijke en mentale functies maximaal herstellen.
  • Uw resterende mogelijkheden zo goed mogelijk benutten en ontplooien.

Het einddoel is dat u zich weer kunt integreren in uw eigen omgeving.

Individuele begeleiding door revalidatieteam

Het revalidatieteam zoekt en streeft naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven, rekening houdend met uw lichamelijke, cognitieve, emotionele, relationele en sociale gevolgen van uw nieuwe levenssituatie.

Wat doen de verschillende mensen van revalidatieteam?

Motivatie en communicatie zijn belangrijk

Tijdens de revalidatie werken we vanuit verschillende invalshoeken aan uw situatie. Ook uw motivatie, inzet en doorzettingsvermogen bepalen in grote mate het succes van uw revalidatie.

U staat samen met ons in om de vooropgestelde revalidatiedoelen te bepalen en te realiseren.

Een open communicatie is een voorwaarde voor een geslaagde revalidatie. Blijf dus nooit met uw vragen zitten en spreek als het nodig is een van de zorgverleners aan.

Laatste aanpassing: 11 maart 2020