CP-referentiecentrum

Patiënten die lijden aan hersenverlamming (cerebrale parese) kunnen terecht in gespecialiseerde centra voor hersenverlamming (CP-referentiecentra). Dit geldt zowel voor kinderen met hersenverlamming, als voor volwassenen.

Zo’n centrum zal onderzoeken op welke vlakken de patiënt moeilijkheden ondervindt, wat de oorzaken van die moeilijkheden zijn en welke behandelingen hiervoor mogelijk zijn. Op basis hiervan zal het centrum een behandelingsplan opstellen en dit regelmatig evalueren. Hierbij worden ook het gezin, de omgeving en de personen door wie de patiënt dagelijks behandeld en gerevalideerd wordt zoveel mogelijk betrokken.

Hiervoor staat een team van verschillende medische (pediater, neuroloog, orthopedist, enz.) en paramedische (ergotherapeut, kinesitherapeut, psycholoog, enz.) disciplines klaar. Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten. In België zijn er 5 CP-referentiecentra, waaronder dat van UZ Leuven.

Afspraken en contact

Kinderen met cerebrale parese (CP)

Laatste aanpassing: 14 maart 2024