Conventie cerebrale parese (CP)

De conventie (overeenkomst tussen het ziekenhuis en het RIZIV) voor cerebrale parese heeft tot doel voor iedere patiënt met cerebrale parese een zo volledig mogelijk diagnostisch en functioneel bilan op te stellen en dit op basis van objectieve gegevens.

Vervolgens maakt het een behandelings- en revalidatieplan op. Het centrum zal u dus geen dagdagelijkse behandeling geven. Het heeft eerder een adviserende en zorgcoördinerende rol naar de personen die u dagelijks behandelen (onder andere huisarts, arts-specialist, kinesitherapeut, school, instelling). Het centrum betrekt dan ook uw gezin, de omgeving en de personen die u dagelijks behandelen en revalideren bij zijn onderzoeken en behandelingsplannen.

Het centrum zal u regelmatig onderzoeken om te bekijken welke uw problemen zijn en het zal indien nodig uw behandelings- en revalidatieplan bijsturen.

Indien nodig levert het CP-referentiecentrum bijvoorbeeld advies over het gebruik van het meest aangepaste hulpmiddel (rolstoel, hulpmiddelen voor ADL, communicatiehulpmiddelen,…) of advies over andere specifieke zorgvragen.

Het centrum kan, indien aangewezen, ook zelf bepaalde medische behandelingen uitvoeren (bijvoorbeeld infiltraties met Botulinetoxine, SDR ingrepen, multilevelchirurgie of intensieve revalidatieopnames).

Laatste aanpassing: 29 oktober 2021