CP-team

Met wie komt u in contact bij het CP-referentiecentrum?

Coördinator

Psychologen

Onze psychologen hebben aandacht voor de ruimere aspecten in de ontwikkeling (het leerproces, gedrag en emotie …) Bij volwassenen is de work-life-balans een aandachtspunt.

Gaublomme Lien

Nele Potloot

Sociaal werkers

Onze sociaal werkers ondersteunen patiënten en hun familie in de zoektocht naar sociale en fiscale voorzieningen, aanvragen van hulpmiddelen, de mogelijkheden voor opvang en de balans tussen de zorgzwaarte en het gezin.

Stephanie Jordens

Anja Brems

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeuten hebben een specifieke expertise in de gevolgen van een aangeboren hersenletsel op de motorische ontwikkeling en zullen advies geven omtrent het ontwikkelen van nieuwe en meer aangepaste motorische vaardigheden.

Leen Peeters

Els Feys

Ben Cresens

Sofie Verlaenen

Logopedisten

Onze logopedisten evalueren de vaardigheden op vlak van spraak- en taalontwikkeling. Zij besteden eveneens aandacht aan eventuele slikproblemen.

Katrijn Miermans

Greet Gelin

Ergotherapeuten

De ergotherapeuten evalueren de mogelijkheden op vlak van zelfredzaamheid in het dagdagelijkse leven, deelname aan sport- en vrije tijdsactiviteiten, deelanem aan bezoldigd en onbezoldigd werk, …. Zij informeren u over mogelijke omgevingsaanpassingen en hulpmiddelen.

Griet Dequeker

Ellen Guisson

Tine Bijnens

Laura Vangrunderbeeck

Diëtisten

Onze diëtisten hebben aandacht voor de voedingsinname en zullen op basis van de bevindingen eventuele aanpassingen voorstellen. Zij hebben aandacht voor onder- en overgewicht, obstipatieproblemen, …

Joke Verheijen

Nathalie Moyart

Verpleegkundigen

Onze verpleegkundigen besteden aandacht aan specifieke aspecten van de dagdagelijkse verzorging (continentie, pijnproblematieken, hygiënische zorg, tandzorg …)

Monique De Reu

Sofie Philips

Secretariaat

Onze secretariaatsmedewerkers verzorgen de telefoonpermanentie, plannen de afspraken, volgen alle conventieadministratie op en bezorgen u de gevraagde attesten (school, werk).

Ann Fort

Sylvia Pierco

Laatste aanpassing: 24 november 2022