Leven met cerebrale parese (CP)

Waar we ons bij kinderen en jongeren vooral richten op het optimaliseren van groei en ontwikkeling, ligt de focus bij volwassen patiënten op het behoud van het hoogst mogelijke niveau van functioneren, het behoud van zelfstandigheid en het voorkomen van bijkomende beperkingen.

Daarom is het goed om aandacht te hebben voor een aantal thema’s die we tijdens de multidisciplinaire raadplegingen, via informatiesessies of brochures samen exploreren.

De arbeidsmarkt voor personen met een beperking

Op 22 april organiseerden we onze eerste infonamiddag in Pellenberg.

De verschillende sprekers die kwamen probeerden een antwoord te geven op vragen als:

  • Is de reguliere arbeidsmarkt iets voor mij?
  • Hoe verken ik mijn grenzen?
  • Welke ondersteuning bestaat er?
  • Wat zijn mijn rechten?

Bekijk de presentaties

PDF

Rijbewijs halen

Een aangeboren letsel of een verminderde functionele vaardigheid door een ziekte of ongeval, kan u belemmeren om op een veilige manier een voertuig te besturen.

Bij een verminderde functionele vaardigheid moet u langsgaan bij uw (huis)arts : hij zal u doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA)

GTB en We go to work

Met het project ‘We go to work’ wil GTB samen  met tal van partners  inactieve mensen met een latente arbeidswens en hinder omwille van een arbeidsbeperking of  gezondheid  bereiken en stappen verkennen  richting  de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen waarvoor ons bestaande aanbod (en dat van andere  organisaties) ontoereikend is. 

Regelmatig zijn medewerkers van GTB aanwezig op onze raadpleging in Pellenberg, zodat u - al of niet in combinatie met uw reguliere  CP-raadpleging – een afspraak kan maken voor een verkennend gesprek. 

Voor meer informatie contacteer ons secretariaat of vraag meer info op onze raadplegingen.

PDF
Wat is Go to work?
PDF - 758.46 Kb

Belasting en (verminderde) belastbaarheid

  • Belasting is dat wat je van je lichaam en geest vraagt in de dingen die je doet, denkt en voelt.
  • Belastbaarheid is wat je fysiek en mentaal (aan)kan.

Een goed inzicht in je belasting en belastbaarheid helpt om het evenwicht te vinden dat past bij jouw lichaam en leeftijd. 

Lotgenotencontact op Facebook

2 ontmoetingsplaatsen op Facebook voor mensen met cerebrale parese en hun ouders. Ze kunnen er kennis maken met elkaar, ervaringen delen en steun vinden in moeilijke én fijne momenten.

Om de privacy van patiënten te bewaren, kunnen alleen leden van deze Facebookgroepen de berichten lezen. Je kan eenvoudig toetreden tot de groep via de knop 'lid worden'.

Informatie over CP

Op CPinfo.be delen ouders van kinderen met CP informatie met elkaar. De site is een initiatief van ouders met een zoon die cerebrale parese heeft. Met de werkgroep CPinfo willen ze mensen met CP informeren en ondersteunen.

Op www.CPnederland.nl zijn er verschillende handige brochures terug te vinden voor ouders en professionals.

Fietsadviescentrum

Het fietsadviescentrum helpt kinderen en volwassenen met een beperking bij het kiezen van een fiets op maat. 

Lees meer op de webpagina van het fietsadviescentrum.

Laboratorium voor klinische bewegingsanalyse

In het laboratorium voor klinische bewegingsanalyse meten en analyseren we het gangpatroon, arm- en handbewegingen en de voetafrol. Door de objectieve beoordeling van de beweging kunnen we verschillende oorzaken van bewegingsafwijkingen definiëren. Dit laat toe om een aangepaste therapie te bepalen.

Lees meer op de webpagina van het klinisch laboratorium voor bewegingsanalyse

Laatste aanpassing: 21 september 2023