Onderzoeksprojecten cerebrale parese (CP)

Onderzoeksprojecten hebben steeds als doel om inzicht te verwerven in de verschillende aspecten van cerebrale parese en zo de klinisch zorg te kunnen verbeteren. Mogelijk wordt u gevraagd of u aan een studieproject wil deelnemen. Dit is steeds vrijblijvend.

Overzicht van enkele klinische studies bij cerebrale parese:

TAMTA & 3 DMMAP

Meerdere onderzoeken van UZ Leuven hebben aangetoond dat de spieren van kinderen met cerebrale parese (CP) zich anders ontwikkelen dan de spieren van leeftijdsgenoten zonder CP. Binnen de klinische zorg worden kinderen met CP vooral behandeld ter hoogte van de spieren (zoals gipsen, orthesen, kinesitherapie, botuline toxine injecties (BTX)…). Daarom willen we de spier en de invloed van behandeling op het niveau van de spier graag in meer detail bestuderen.

Ivision

Revalidatie-specifieke software voor kinderen met cerebrale visuele inperking.

Deelnemers gezocht

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Leuven zoekt kinderen met CVI (cerebrale visuele inperking) voor het testen van een computerspel. Men ontwikkelt dit spel om later te gebruiken in therapie om de visuele vaardigheden te verbeteren. Ze zoeken kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 3-12 jaar die 3 maanden, 3 x per week dit spel willen spelen.

Leer meer in de flyer (pdf).

Neurologische determinanten van bimanuele motorische controle bij kinderen met een unilaterale cerebrale parese

Onderzoekers van de KU Leuven zijn momenteel bezig met een onderzoek over de werking van beide handen bij kinderen met unilaterale cerebrale parese. Hierin gaan ze specifiek nagaan hoe de coördinatie van de beide handen in zijn werk gaat bij kinderen met CP en deze ook vergelijken met typisch ontwikkelende kinderen. Daarnaast gaan ze op zoek naar belangrijke neurologische factoren die deze coördinatie kunnen beïnvloeden. Heb je interesse in dit onderzoek of wil je eventueel meehelpen aan dit onderzoek door je kandidaat te stellen?

Het laboratorium voor klinische bewegingsanalyse (CMAL)

Het laboratorium voor klinische bewegingsanalyse werkt nauw samen met het Departement Revalidatiewetenschappen van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Deze samenwerking resulteert in nieuwe ontwikkelingen die na wetenschappelijk onderzoek worden geïmplementeerd in de dagdagelijkse klinische praktijk. Op die manier passen we steeds de meest up-to-date onderzoeken en behandelingen toe.

Lees meer op de website van CMAL.

Laatste aanpassing: 18 december 2023