Missie en visie revalidatiecentrum Pellenberg

Het revalidatiecentrum biedt gespecialiseerde kwaliteitsvolle revalidatie aan, voert toonaangevend wetenschappelijk onderzoek uit en geeft opleiding aan studenten. Dankzij de universitaire context worden tijdens de revalidatie de nieuwste methodes en technologieën onderzocht en toegepast.

Missie en visie

De opdracht van het revalidatiecentrum campus Pellenberg is drieledig. Het centrum biedt gespecialiseerde kwaliteitsvolle revalidatie aan, voert toonaangevend wetenschappelijk onderzoek uit en geeft opleiding aan studenten. Dankzij de universitaire context  worden tijdens de revalidatie de nieuwste methodes en technologieën onderzocht en toegepast. Daarnaast bouwt het universitair centrum ook mee aan het brede gezondheidszorgbeleid in Vlaanderen voor personen met een beperking.

In het revalidatiecentrum kunnen personen terecht die beperkt zijn in hun activiteiten door een aangeboren of verworven neurologische aandoening en/of probleem van het bewegingsstelsel. Dat kunnen zowel patiënten van campus Gasthuisberg zijn als patiënten die doorverwezen worden vanuit andere ziekenhuizen.

Revalidatie beoogt een maximaal herstel van de fysieke en mentale functies én een zo zelfstandig mogelijk functioneren, indien nodig met hulpmiddelen of aanpassingen. Het uiteindelijk doel is een optimale levenskwaliteit en participatie in de maatschappij.

Per doelgroep geeft een interdisciplinair revalidatieteam gespecialiseerde therapie. De revalidant is hierbij de centrale spil. Hij krijgt zorg op maat die rekening houdt met zijn wensen en zijn levensdoel. Hiervoor is er een ruim aanbod van aangepaste sport- en re-integratieactiviteiten beschikbaar.

Laatste aanpassing: 11 maart 2020