Maak een afspraak

Eerste raadpleging

De eerste raadpleging is een multidisciplinair consult met een vasculair chirurg, kinesitherapeut, diëtist en verpleegkundige.

Verloop van de raadpleging:

 • Diagnose van oedeem stellen
 • Evaluatie van het oedeem
 • Advies over de conservatieve en chirurgische behandeling van lymfoedeem en lipoedeem

Bekijk consultatie-uren en locatie van de lymfoedeemraadpleging.

Verdere opvolging

Lymfofluoroscopie

Indien nodig kan een lymfofluoroscopie uitgevoerd worden om het lymfetransport in beeld te brengen.

Kinesitherapeut

Bij de kinesitherapeut kunt u terecht voor: 

 • Op punt stellen van de conservatieve behandeling van het oedeem.
 • Opleiding geven over de evaluatie en behandeling
 • Opvolgen van het oedeem

Bandagist

Tijdens de consultaties bij de bandagist wordt het compressiemateriaal, zoals de therapeutische kous, afgeleverd en opgemeten. 

Symptomen

De eerste symptomen van lymfoedeem zijn:

 • Zwaartegevoel
 • Gezwollen gevoel
 • Spannen van de huid
 • Spannen van kledij
 • Zichtbare print van kledij in de huid

Raadpleeg in dit geval onmiddellijk uw behandelende arts, want de behandeling van een lymfoedeem in een vroeg stadium heeft beter resultaat dan de behandeling van een lymfoedeem in een later stadium..

In verschillende regio's

Afhankelijk van welke lymfeklieren en lymfevaten minder goed werken of afwezig zijn, kunt u ter hoogte van verschillende regio’s lymfoedeem ontwikkelen. Enkele voorbeelden:

 • Afwezigheid van lymfeklieren en lymfevaten ter hoogte van de oksel kan lymfoedeem veroorzaken ter hoogte van de arm en/ of hand en/of romp.
 • Afwezigheid van lymfeklieren ter hoogte van het bekken kan lymfoedeem veroorzaken ter hoogte van beide onderste ledematen en/of buik.

Primair of secundair lymfoedeem

 • Primair lymfoedeem: aangeboren verstoring van lymfestelsel
 • Secundair lymfoedeem: verworven verstoring van lymfestelsel, door bijvoorbeeld chirurgie of radiotherapie ter behandeling van kanker, door trauma, door infectie, …

Voorkomen is beter dan genezen

Voldoende bewegen

Om secundair lymfoedeem te voorkomen is het heel belangrijk om, na de ingreep, voldoende te bewegen. Door deze bewegingen wordt het transport van bloed en lymfe in het lichaam gestimuleerd.

Volg deze specifieke richtlijen

Daarnaast komt het erop aan om u (levenslang) aan een aantal voorschriften te houden om het ontwikkelen van lymfoedeem te voorkomen of het lymfoedeem zoveel mogelijk onder controle te houden.

Lees deze richtlijnen om lymfoedeem te voorkomen.

Over lymfoedeem

 • Een lymfoedeem ontstaat door een gedaalde transportcapaciteit van het lymfestelsel al dan niet in combinatie met een toename van de belasting op het lymfestelsel.
 • De belasting op het lymfestelsel kan toenemen door bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een infectie.
 • De functie van het lymfestelsel is afweer te creëren in het lichaam (tegen bijvoorbeeld kanker) en grote bestanddelen (zoals afvalproducten) uit het lichaam te verwijderen. Wanneer het lymfestelsel niet goed meer functioneert, stapelen deze bestanddelen zich op in het lichaam, trekken water aan en er ontstaat lymfoedeem.
 • Lymfoedeem is bijgevolg niet hetzelfde als oedeem dat het gevolg is van slecht werkende bloedvaten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Huidverzorging, om de toestand van de huid te verbeteren.
 • Manuele lymfedrainage, om lymfetransport te verbeteren met handbewegingen .
 • Therapeutische kous, weinig-elastisch verband om ervoor te zorgen dat het lymfoedeem niet toeneemt.
 • Zwachtelen, aanbrengen van windels in meerdere lagen.
 • Oefeningen, om het bloed- en lymfetransport te stimuleren.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Aandoeningen van skelet opsporen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan. Kan ook doorbloeding van skelet in beeld brengen om ontstekingen op te sporen.

 • Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.

 • Klinisch onderzoek, met anamnese, inspectie, palpatie en functieonderzoek
 • Volumemeting van het lidmaat
 • MRI, CT of echografie, om de aanwezigheid van extracellulair vocht in de weefsels op te sporen
 • Lymfoscintigrafie, om het functioneren van het lymfestelsel te onderzoeken
 • Lymfofluoroscopie, om het functioneren van het lymfestelsel te onderzoeken

Contact

Maak een afspraak


Specialisten