Cognitieve training

Voor personen met een NAH wordt cognitieve therapie in het revalidatieprogramma aangeboden.
Neuropsychologisch onderzoek - revalidatiecentrum Pellenberg

Neuropsychologisch onderzoek

De cognitieve gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals bv. een gestoorde aandacht of geheugen, zijn niet altijd dadelijk merkbaar. Daarom wordt een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op het evalueren van het cognitief functioneren voor wat betreft aandacht, geheugen, taal, informatieverwerking, aangeleerde handelingen, logisch en probleemoplossend denken en planmatig handelen. We hebben hierbij aandacht voor de problemen die de patiënt ervaart in het dagelijkse leven als gevolg van het NAH.

Daarnaast houden we ook rekening met de veranderingen op emotioneel en gedragsmatig vlak. Het ziekte-inzicht maar ook het verwerkingsproces spelen hierbij een belangrijke rol. De neuropsychologische problematiek kan zeer verscheiden zijn.

Revalidanten met cognitieve, emotionele en/of gedragsveranderingen na een NAH kunnen door hun prestaties op het neuropsychologisch onderzoek een beter zicht krijgen op hun cognitieve problemen en deze verbeteren of er beter mee leren omgaan.

Cognitieve therapie - revalidatiecentrum Pellenberg

Cognitieve therapie

Voor personen met een NAH wordt cognitieve therapie in het revalidatieprogramma aangeboden. Elke revalidant krijgt bijgevolg de kans om op een eigen tempo aan zijn problemen te werken. Daarom worden cognitieve oefeningen individueel aangeboden, naast de behandeling van de individuele problematiek binnen de groepssessies. Cognitieve revalidatie wordt daarenboven multidisciplinair aangepakt en naast de (neuro)psycholoog spelen onder meer ook de revalidatieverpleegkundige, ergotherapeut en logopedist hier een belangrijke rol bij. Een deel van de therapie gebeurt met behulp van specifieke software.

Revalidanten oefenen en leren compensatiestrategieën toe te passen om de beperkingen zo goed mogelijk te omzeilen en de mogelijkheden op een efficiënte wijze te ontplooien. De cognitieve therapieën bieden links tot het functioneren in het dagelijks leven en bieden richtlijnen voor medicatie-inname, voor het beter onthouden van afspraken, voor het zich veilig verplaatsen in het verkeer, voor het plannen van activiteiten en/of de nodige ondersteuning om tot studie- of arbeidsre-integratie te kunnen overgaan.

Laatste aanpassing: 25 november 2021