Polytrauma

Ernstig trauma , Multiple trauma
Ernstig trauma met letsels ten gevolge van een ongeval of geweld die mogelijk levens- of lidmaat-bedreigend zijn, of waarvan de combinatie van de letsels kan leiden tot ernstig orgaan falen. Het risico op overlijden of een blijvende beperking is groot.

Symptomen

De symptomen van polytrauma zijn heel uiteenlopend en aan alle lichaamsdelen:

 • Breuken (hoofd, wervelkolom, romp, bekken en/of ledematen)
 • Letsels in de borstkas (hart of longen) of de buik (lever, milt, darmen …)
 • Letsels van de weke delen (huid, spieren, pezen, zenuwen …)
 • Stoornissen in beweeglijkheid, kracht en gevoel
 • Zwelling
 • Verlies van conditie (deconditionering)

Bijkomende problemen

 • Getroffen ledematen mogen slechts beperkt belast worden 
 • Soms volledig verbod om op het getroffen lichaamsdeel te steunen

Complicaties

 • Infecties
 • Kritieke ziekten

Oorzaken

De voornaamste oorzaken van ernstig trauma zijn:

 • Val van hoogte (vb. val van trap of dak)
 • Verkeersongeval (vb. ongeval met auto of moto, aanrijding van fietser of voetganger)
 • Geweld
 • Suïcidepoging
 • Ontploffing

Volledige gespecialiseerd zorgtraject

Via het zorgprogramma polytrauma bieden wij onafgebroken zorgtraject dat start vanaf de eerste opvang en behandeling tot en met de revalidatie.

Zorgprogramma polytrauma garandeert volledig opvolging

Patiënten kunnen in elk van de verschillende fases van dit zorgtraject verwezen worden:

 • Uit het supra-regionale gebied na (poging tot) initiële stabilisatie elders.
 • Uit het hele land of na repatriëring voor verdere specifieke chirurgische behandeling of intensieve zorgen na initiële behandeling elders
 • Voor gespecialiseerde revalidatie in het revalidatiecentrum

Patiënt verwijzen

Overname tijdens acute fase van ernstig gekwetste patiënten naar campus Gasthuisberg

 • In principe enkel door een verwijzend arts.
 • Verwijzende artsen kunnen contact opnemen met de dienst traumatologie: 
  • 016 34 09 64, traumatoloog van wacht (24/7)
  • 016 34 42 77, op weekdagen tussen 8 en 16 uur (secretariaat)

Overname in revalidatiecentrum in campus Pellenberg

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Acute behandeling in gespecialiseerd erkend level-1 traumacentrum, waarbij 24/7 een gespecialiseerd multidisciplinair team klaar staat om ernstig gekwetsten op te vangen.
 • Na de acute fase volgt de revalidatiefase, dewelke vroegtijdig gestart wordt in het traumacentrum en kan worden verdergezet in het revalidatiecentrum (campus Pellenberg). Door de interdisciplinaire aanpak van de revalidatie, werken verschillende teamleden uit verschillende invalshoeken intensief samen aan uw herstel. Als patiënt komt u niet noodzakelijk met alle disciplines in aanraking. Dat wordt individueel bepaald op basis van uw noden.
 • De behandeling verloopt in verschillende fasen:
  • Opnamefase: werken aan zwelling, beweeglijkheid en kracht, inoefenen transfers (verplaatsing van bed of stoel naar rolstoel)
  • Activiteitenfase: stappen en evenwicht, functionele training (op een manier die aan dagelijkse bewegingen wordt gelinkt)
  • Participatiefase: werken aan herstel van de conditie (reconditionering) en re-integratie naar wonen, werken, vrije tijd
Laatste aanpassing: 9 januari 2023