Revalidatie van perifere zenuwletsels

Letsels aan de zenuwen van het perifeer zenuwstelsel, met name de verbinding vanuit het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) naar organen en weefsels zoals bv. spieren/organen. Deze zenuwen verzorgen o.a. het gevoel en de kracht in de armen en benen.

Afspraken

Op maat

Afhankelijk van het type en de complexiteit van het zenuwletsel, kan revalidatie bij een kinesitherapeut in uw buurt verlopen of kan revalidatie met meerdere disciplines (kinesitherapie, ergotherapie, …) aangewezen zijn. Voor complexe perifere zenuwletsels, kan een opname op onze afdeling voor intensieve revalidatie zinvol zijn.

Revalidatie wordt steeds afgestemd op de individuele noden van de patiënt en kan bestaan uit verschillende doelstellingen:

  • Onderhouden en verbeteren van beweeglijkheid
  • Oefeningen ter verbetering van spierkracht
  • Aanleren van compensatiestrategieën
  • Gebruik van hulpmiddelen
  • Begeleiding naar participatie (bv. werk, hobby’s, autorijden..)
Laatste aanpassing: 27 februari 2023