Pijncentrum

Leuvens algologisch centrum (LAC)
Het pijncentrum is vooral bedoeld voor patiënten met complexe pijnproblemen, waarbij we het pijnniveau of de pijn proberen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren door een brede aanpak van de aandoening en de beïnvloedende factoren.

Tijdelijke patiëntenstop voor complexe, chronische pijnaandoeningen

Voorlopig nemen we geen nieuwe chronische pijnpatiënten meer aan. Zodra deze patiëntenstop is opgeheven, kondigen we dit aan via deze site.
U kunt tot die tijd terecht bij een van de andere erkende pijncentra in België.

Voor infiltraties en andere interventionele pijnbehandelingen kunt u wel gewoon bij ons terecht.

Heropstart

Wij werken momenteel aan een gedeeltelijke heropstart van onze activiteiten.

Het pijncentrum is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur.

Afspraken

Contact

Adres

UZ Leuven campus Pellenberg
Pijncentrum
Weligerveld 1
3212 Pellenberg

Nieuwe behandeling voor lokale zenuwpijn - studie

Hebt u zenuwpijn in een duidelijk afgebakend gebied van het lichaam? In de Pelican-studie testen we een nieuwe behandeling van lokale zenuwpijn in een duidelijk afgebakend gebied van het lichaam met behulp van pleisters in plaats van geneesmiddelen.

Lees meer over de Pelican-studie

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt enkel na overleg met een arts van het pijncentrum een afspraak krijgen voor een of meerdere behandelingen.

Referentiecentrum voor chronische pijn

Algologie is de kennis van pijn. Het Leuvens algologisch centrum (LAC) is officieel erkend door het RIZIV als referentiecentrum voor chronische pijn. Chronische pijn is een complex fenomeen, waarbij er niet altijd een duidelijke oorzaak of een letsel aanwezig is dat kan behandeld worden. 

In het pijncentrum proberen we het pijnniveau of de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Meestal bestaat de pijnbehandeling niet alleen uit een medische aanpak, maar proberen we ook inzicht te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren. Er wordt ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de pijn. Om dit te kunnen bereiken, werken we multidisciplinair of dienstoverschrijdend.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor intensieve multidisciplinaire behandelprogramma’s zonder extra kosten. De artsen van het LAC zullen dit met u bespreken.

Laatste aanpassing: 15 juni 2020