Pijncentrum

Leuvens algologisch centrum (LAC)
Het pijncentrum is vooral bedoeld voor patiënten met complexe pijnproblemen, waarbij we het pijnniveau of de pijn proberen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren door een brede aanpak van de aandoening en de beïnvloedende factoren.

Afspraken voor nieuwe patiënt (of na een periode van meer dan 5 jaar)

Contact

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur

  • Woensdag van 8.30 tot 12 uur

  • +32 16 33 84 53

Adres

UZ Leuven campus Pellenberg
Pijncentrum
Weligerveld 1
3212 Pellenberg

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt enkel na overleg met een arts van het pijncentrum een afspraak krijgen voor een of meerdere behandelingen.

Coronavaccinatie

Op basis van theoretische beschouwingen, zou een infiltratie met corticosteroïden de opbouw van immuniteit na vaccinatie kunnen afzwakken. Tot op heden beschikken we echter niet over wetenschappelijke studies die dit aantonen. Op internationaal vlak bestaan er uiteenlopende adviezen. Sommige collega’s raden aan om 1 week voor de corona vaccinatie tot 2 weken na de laatste inspuiting het gebruik van corticosteroïden te vermijden. Andere collega's stellen duidelijk dat er geen enkel bewijs is om corticosteroïden niet te gebruiken.

Infiltraties zijn ook mogelijk zonder corticosteroïden, maar zijn mogelijks minder werkzaam. We willen er ook op wijzen dat hevige pijn gedurende langere tijd uw stress systeem en afweer negatief kan beïnvloeden. We raden u aan dit met uw verwijzende arts te bespreken.

Referentiecentrum voor chronische pijn

Algologie is de kennis van pijn. Het Leuvens algologisch centrum (LAC) is officieel erkend door het RIZIV als referentiecentrum voor chronische pijn. Chronische pijn is een complex fenomeen, waarbij er niet altijd een duidelijke oorzaak of een letsel aanwezig is dat kan behandeld worden.

In het pijncentrum proberen we het pijnniveau of de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Meestal bestaat de pijnbehandeling niet alleen uit een medische aanpak, maar proberen we ook inzicht te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren. Er wordt ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de pijn. Om dit te kunnen bereiken, werken we multidisciplinair of dienstoverschrijdend.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor intensieve multidisciplinaire behandelprogramma’s zonder extra kosten. De artsen van het LAC zullen dit met u bespreken.

Laatste aanpassing: 11 februari 2022