Radiofrequente facetdenervatie

De pijngeleiding in het zenuwtakje naar het facetgewricht wordt onderbroken door middel van radiofrequente stroom. Door de warmte die wordt opgewekt wordt het zenuwtakje vernietigd.

Indicaties tot behandeling

Door een ongeval of door slijtage kunnen zich ter hoogte van de facetgewrichten kleine veranderingen voordoen. Hierdoor kunnen zenuwen geïrriteerd raken en pijn veroorzaken. De pijn kan mogelijks verholpen worden door middel van een facetdenervatie of ontzenuwing.

Wat is een radiofrequente facetdenervatie?

Wanneer na een proeffacetinfiltratie of een transforaminale infiltratie blijkt dat de facetgewrichtjes een belangrijke rol spelen in uw pijnklachten, kunnen deze gewrichtjes behandeld worden met radiofrequente stroom die het weefsel tot op 80°C verhit. Op die manier worden de pijngeleidende zenuwtakjes die rond de facetgewrichtjes lopen vernietigd. 

Radiofrequente facetdenervatie wordt ook wel ontzenuwing genoemd. 

Hoe moet u zich voorbereiden op de behandeling?

De behandeling gebeurt meestal ambulant in het Leuvens algologisch centrum (LAC), ook wel pijncentrum genoemd. Zorg ervoor dat iemand u begeleidt, want na de behandeling mag u niet zelf met de wagen naar huis rijden.

Deze behandeling gebeurt niet onder narcose; u hoeft dus niet nuchter te zijn. Uw medewerking is noodzakelijk voor een veilige behandeling: u moet in staat blijven om ons duidelijk te zeggen wat u voelt.

Verwittig op voorhand het pijncentrum en uw huisarts indien:

  • U bloedverdunnende geneesmiddelen gebruikt. Sommige bloedverdunners moeten tijdelijk omgeschakeld worden naar een ander geneesmiddel.
  • U allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde soorten van geneesmiddelen, contrastmiddelen, kleefpleisters, ontsmettingsstoffen.
  • U diabetes hebt.
  • U zwanger bent.

Hoe verloopt de behandeling?

De dag van de behandeling schrijft u zich in aan het onthaal van het ziekenhuis. Vervolgens wordt u doorverwezen naar het pijncentrum (Leuvens algologisch centrum). Een medewerker zal uw afspraak bevestigen en u kan plaatsnemen in de wachtruimte.

Voor de behandeling start, wordt er een waakinfuus geplaatst. Dit dient om bij een eventuele onvoorziene reactie (shock) op de toegediende medicatie snel een geneesmiddel toe te dienen. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed via een vingerklem bewaakt. Het bewakingsapparaat piept op de achtergrond.

De verpleegkundige zal u vragen om plaats te nemen op de behandelingstafel. Afhankelijk van de te behandelen plaats moet u een bepaalde houding aannemen. Bij een behandeling ter hoogte van de onderrug of de borstkas  ligt u op uw buik en wordt er een kussen onder uw buik gelegd om op die manier de wervelkolom rechter te maken. Bij een behandeling ter hoogte van de nek ligt u op uw rug.

De huid wordt grondig ontsmet met een rode vloeistof die koud aanvoelt. De prikplaats wordt door de arts afgedekt met een steriele doek. De arts zal onder geleide van röntgenstralen drie naalden in de buurt van de pijnlijke zenuw inbrengen. Vervolgens wordt een zwakke, niet schadelijke stroomstoot toegediend. Aan u wordt gevraagd om aan te geven wanneer u een tintelend gevoel gewaar wordt. Dit is belangrijk om de juiste lokalisatie te vinden. Wanneer de naald zich op de juiste plaats bevindt, start de eigenlijke behandeling. Er wordt een verdovingsstof ingespoten en vervolgens wordt via de naald een zeer hoogfrequente stroom toegediend. Deze veroorzaakt warmte (80°C) ter plaatse van de naald. Deze behandeling onderbreekt de pijngeleiding in de te behandelen zenuw.

De eigenlijke behandeling duurt tweemaal 75 seconden, maar vermits een facetdenervatie op meerdere niveaus gebeurt, duurt de volledige behandeling ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling mag u het ziekenhuis verlaten.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Als alles goed verlopen is, mag u na de behandeling naar huis. De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. U doet het de eerste dag best ook rustig aan.

Het is mogelijk dat u tijdelijk een verminderd gevoel hebt in de huid nabij de behandelde gewrichtjes. Na enkele weken keert dit gevoel terug. Als reactie op de toegediende warmte kan de zenuw geïrriteerd raken, wat zich uit in pijn en een branderig gevoel. Meestal verdwijnt dit zes tot acht weken na de behandeling. Ook uw rug kan na de behandeling pijnlijk aanvoelen. Na twee tot drie weken nemen ook deze pijnklachten meestal af.

Het eigenlijke effect van deze behandeling kan hoe dan ook pas beoordeeld worden vanaf drie tot zes weken na de behandeling.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen of complicaties?

Hoewel de behandeling en de toegediende producten erg veilig zijn, kunnen er uitzonderlijk complicaties optreden.

  • Er bestaat een kleine kans op bloeding, infectie, zenuwbeschadiging en pijn door de prik zelf.
  • Soms wordt er tijdens de behandeling een klein bloedvat geraakt, waardoor een kleine bloeding kan ontstaan. Dit vormt geen probleem wanneer u geen bloedverdunners neemt of deze tijdig hebt stopgezet.
  • Het plaatselijke verdovingsmiddel kan aanleiding geven tot een daling van uw bloeddruk.
  • Het verdovingsmiddel kan aanleiding geven tot een allergische reactie. Indien u in het verleden al een dergelijke allergische reactie had, verwittig dan zeker de arts voor de start van de behandeling.

Resultaten

Radiofrequente behandelingen leiden nooit tot volledige gevoelloosheid en slechts zelden tot volledige pijnvrijheid. Het verminderen van het pijnniveau en de pijnpieken met 50% wordt als een belangrijk succes beschouwd. Deze behandelingen zijn ook louter symptomatisch en zullen bijgevolg nooit genezend werken op oorzakelijke afwijkingen die in uw wervelkolom werden vastgesteld. Artrose wordt dus niet genezen en ook niet afgeremd door deze behandelingen. De behandelde zenuwen herstellen zich ook na verloop van tijd, zodat zich na maanden tot jaren een nieuwe behandeling kan opdringen.

Laatste aanpassing: 11 maart 2020