Echogeleide infiltratie

Inspuiten van lokale verdoving rond de zenuw met behulp van echografie.

Afspraken voor nieuwe patiënt (of na een periode van meer dan 5 jaar)

Pijncentrum

Voorbereiding

 • Voorzie vervoer om u naar huis te brengen. U mag 24 uur na de behandeling zelf niet rijden.
 • Verwittig de arts als u allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen, pleisters of ontsmettingsstoffen.
 • Neemt u bloedverdunners? Breng uw arts vooraf op de hoogte.

Verloop

Een echogeleide infiltratie gebeurt in dagopname in het pijncentrum.

 • De verpleegkundige wijst u een bed toe en doet een eerste opnamegesprek.
 • U krijgt een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te bepalen en uw hartslag te meten.
 • De arts:
  • Legt u uit wat er zal gebeuren.
  • Geeft aan welke houding u moet aannemen.
  • Ontsmet de te behandelen plaats grondig.
  • Spuit de medicatie (corticosteroïden) in met behulp van een echografie
 • U moet nog 15 minuten in observatie blijven.

Op aangeven van de arts mag u de dagzaal verlaten.

Nazorg

U krijgt een afspraak voor een volgende infiltratie of voor een opvolgraadpleging.

Nevenwerkingen en complicaties

Hoewel de behandeling en de toegediende producten erg veilig zijn, kunnen er uitzonderlijk complicaties optreden.

 • Kleine kans op bloeding, infectie, zenuwbeschadiging en pijn door de prik zelf. Soms wordt er een klein bloedvat geraakt tijdens de behandeling, waardoor een kleine bloeding ontstaan.
 • Sporadisch spierzwakte, hoofdpijn, tijdelijke gewichtstoename of een ontregeling van diabetes door de corticosteroïden.
 • Daling van uw bloeddruk door het verdovingsmiddel.
 • Allergische reactie door zowel corticosteroïden als het verdovingsmiddel.
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020