Geheugenkliniek

De geheugenkliniek biedt hulp aan volwassen patiënten met cognitieve stoornissen en dementie, gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van geheugen, taal, aandacht, visuele herkenning, gedrag of persoonlijkheid.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Alzheimer

Geleidelijk toenemende geheugenproblemen en aantasting van minstens één ander cognitief domein waardoor gewone activiteiten in het dagelijkse leven moeilijk of zelfs onmogelijk worden.

Corticobasale degeneratie (CBD)

Zeldzame hersenziekte met taal- en aandachtsstoornissen waarbij typisch voornamelijk de linker- of de rechterzijde van de hersenen wordt aangetast en mogelijk ook met rechts- of linkszijdige motorische problemen.

Dementie Lewy Body (DLB)

Vorm van dementie met symptomen die doen denken aan zowel de ziekte van Alzheimer als de ziekte van Parkinson.

Frontotemporale dementie (FTD)

Drastische verandering van gedrag en persoonlijkheid op volwassen leeftijd door het verlies van zenuwcellen.

Jongdementie

Dementie met begin van de ziektesymptomen onder de leeftijd van 60 jaar meestal veroorzaakt door ziekte van Alzheimer en frontotemporale lobaire degeneratie (primair progressieve afasie of gedragsvariant).

Limbische encephalitis

Ontsteking die op enkele dagen of weken tijd snel progressieve geheugenmoeilijkheden veroorzaakt, soms ook met epileptische aanvallen.

Mild cognitive impairment (MCI)

Lichte geheugenklachten die geen sterke invloed hebben op het dagelijks functioneren, maar wel ernstiger zijn dan normale (ouderdoms)vergeetachtigheid. Verhoogt het risico op ontwikkelen van dementie.

Posterieur corticale atrofie (PCA)

Bij posterieur corticale atrofie (PCA) is de verwerking van de visuele input (het zicht) in de hersenen beschadigd door neurodegeneratie van de visuele hersenschors, meestal ten gevolge van een atypische vorm van alzheimer of, zeldzamer, corticobasale degeneratie.

Primair progressieve afasie

Stoornis van de taal ontstaan op volwassen leeftijd veroorzaakt door frontotemporale degeneratie of door de ziekte van Alzheimer.

Progressieve supranucleaire parese (PSP)

Zeldzame hersenziekte die wordt gekenmerkt door verhoogde valneiging, gestoorde oogbewegingen, frontale dysfunctie, spraakstoornissen en slikstoornissen.

Vasculaire dementie

Stoornis van het geheugen, de complexe aandacht en het gedrag ten gevolge van aantasting van de kleinere of grotere bloedvaten van de hersenen. Er zijn monogenetische (bijv. CADASIL) en sporadische vormen (bijv. cerebrale amyloïdangiopathie).

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Zeldzame ziekte die leidt tot een snel progressieve dementie, waarbij het interval tussen het begin van de symptomen en het overlijden soms slechts 6 maanden bedraagt.

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Geheugenkliniek
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 20 september 2023