Maak een afspraak

 • 016 34 48 00 (met begin onder 80 jaar) of 016 34 23 42 (met begin boven 80 jaar)

Symptomen

De voornaamste kenmerken van de ziekte van Alzheimer:

 • Geheugenproblemen: in het begin vooral nieuwe informatie vergeten.
  • Tijd en plaats niet meer weten.
  • Personen niet meer herkennen.
 • Moeilijkheden in het dagdagelijks functioneren (correct medicatiegebruik, financiële verrichtingen, de juiste weg vinden...).
 • Verminderd vermogen om georganiseerd te denken of te plannen.

Oorzaken

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door

 • Verlies van zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen, o.m. de hippocampus alsook zenuwcellen die de neurotransmitter acetylcholine afscheiden.
 • Neerslag van een bepaalde stof in de zenuwcellen, met name tau (neurofibrillaire kluwens).
 • Neerslag van een andere stof tussen de zenuwcellen, met name amyloidplaques.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Cholinesterase-inhibitoren, geneesmiddel met bewezen gunstig effect op de cognitieve functies en de activiteiten van het dagelijks leven ongeacht het ziektestadium
 • Memantine, geneesmiddel met bewezen gunstig effect in matig- tot vergevorderd stadium
 • Trazodone, geneesmiddel bij nachtelijke onrust
 • Antipsychotica bij hallucinaties, waanideeën

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Lumbale punctie met bepaling van biomerkers voor de ziekte van Alzheimer

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00 (met begin onder 80 jaar) of 016 34 23 42 (met begin boven 80 jaar)

Specialisten