Cognitieve revalidatie

Reeks van revalidatiezittingen bij een therapeutisch team om ervoor te zorgen dat u zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunt wonen met het beste levenscomfort voor u en uw omgeving.

Bijkomende hulp en begeleiding

Het cognitief revalidatieprogramma biedt u en uw familie bijkomende hulp en begeleiding aan. U krijgt ondersteuning van het therapeutisch team in de vorm van revalidatiezittingen gedurende de periode van maximum 1 jaar, met een minimum van 3 en maximum 25 bijeenkomsten.

Zo lang mogelijk thuis wonen

Met behulp van het revalidatieprogramma kunt u zo lang mogelijk thuis of in het huis van een naaste wonen, buiten elke zorginstelling, met de hoogst mogelijke graad van zelfredzaamheid en met het beste levenscomfort voor uzelf en uw omgeving.

Inhoud revalidatieprogramma

  1. Op basis van medische onderzoeken en testen stellen we een cognitief revalidatieprogramma op. Daarbij leert u ondermeer alternatieve strategieën om zo de dagelijkse activiteiten aangenamer te maken en langer te kunnen uitvoeren.
  2. Uw naasten worden opgeleid om u in uw dagelijks leven zo goed mogelijk bij te staan.
  3. We geven raad voor aanpassingen in de dagelijkse omgeving om zo de gevolgen van de cognitieve moeilijkheden in te perken.
  4. U en uw omgeving krijgen informatie over de ziekte, het verloop van de ziekte en de gevolgen ervan.

De revalidatiezittingen bestaan uit ziekenhuiszittingen (neuropsycholoog, sociaal werker en ergotherapeut) en thuiszittingen (ergotherapeut) met een minimum van 3 zittingen.

Kosten

  • De bezoeken door de teamleden in het kader van de RIZIV-overeenkomst worden betaald door uw ziekenfonds. U betaalt enkel het remgeld.
  • Voor de consultatie bij de arts betaalt u het gebruikelijke tarief.

Voorwaarde

U moet patiënt zijn bij de geheugenkliniek.

Brochures

Laatste aanpassing: 1 februari 2022