Klinische studies geheugenkliniek

Overzicht van klinische studies binnen de geheugenkliniek.

Alzheimer

ASPECT

Een studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van AVP-786 (deudextromethorfan hydrobromide/ kinidinesulfaat) voor de behandeling van agitatie bij patiënten met dementie van het Alzheimertype.

Status: on hold

 • Sponsor: Avanir Pharmaceuticals
 • Phase 3, multicentrische, dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd
 • leeftijd: 50 tot 90 jaar
 • 1 caps AVP-786 2x/d of placebo
 • 180 deelnemers over 110 studiecentra
 • 28 dagen screening periode
 • 12 weken dubbelblinde behandelingsperiode
 • FU periode van 30 dagen

Celia

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met parallelle groepen ter beoordeling van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van BIIB080 bij proefpersonen met lichte cognitieve beperkingen als gevolg van de ziekte van Alzheimer of lichte alzheimerdementie.

Status: open

 • Sponsor: Biogen Idec Research Limited
 • Fase 2, dubbelblind, placebogecontroleerd en gerandomizeerd
 • Leeftijd: 50-80 jaar
 • Studiegeneesmiddel: BIIB080
 • De studiemedicatie wordt om de 12 weken toegediend via een injectie in je wervelkolom (rug)
 • Deelname aan de studie duurt in totaal 105 weken (ongeveer 2 jaar) en omvat maximaal 18 bezoeken aan het studiecentrum en maximaal 15 telefonische opvolgingsgesprekken.
 • De studie bestaat uit 3 periodes:  
  • Screeningsperiode (ongeveer 9 weken)
  • Behandelingsperiode (76 weken)
  • Opvolgingsperiode (20 weken)

Frontotemporale degeneratie

DNLI-H-0001

Een multicentrische, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 1/2-studie met enkelvoudige en meervoudige dosissen ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van DNL593 bij gezonde deelnemers en deelnemers met frontotemporale dementie, gevolgd door een optionele open-label uitbreiding.

Status: on hold

 • Sponsor: Denali Therapeutics Inc
 • Phase 1-2 ,multicentrisch , dubbelblind( fase b) of open-label (fase c), placebogecontroleerd
 • Bij deze studie zullen maximaal 42 deelnemers over de hele wereld betrokken zijn, waaronder ongeveer 3-5 in België
 • Leeftijd : 18-80 jaar
 • Intraveneuze of subcutane toediening van DNL593
 • Fase B (dubbelblind): minimaal 29 weken en maximaal 41 weken, ongeveer 14 bezoeken (soms met overnachting), screeningsvisite niet inbegrepen
 • Fase C (optioneel, open-label): duur ongeveer 18 maanden, je zal het studiecentrum ongeveer 22 keer moeten bezoeken, met daarbij ten minste 3 overnachtingen
 • Ook afname van lumbaalpuncties

PREVAIL

Een studie met oplopende dosissen ter beoordeling van de veiligheid en effecten op de progranulineniveaus van PR006A bij patiënten met frontotemporale dementie met progranulinemutaties (FTD-GRN)

Status: open

 • Sponsor: Prevail Therapeutics
 • Phase ½ open label
 • leeftijd: 30 tot 80 jaar
 • PR006A 
 • 15 patiënten
 • eenmalige dosis via suboccipitale injectie in de cisterna magna
 • 35 dagen screening periode
 • FU periode van 1 jaar, met nadien 6-maandelijkse FU visites

Vragen

Contacteer

Over klinische studies

Bij klinische studies wordt het effect van nieuwe geneesmiddelen en diagnostische technieken bij de mensen onderzocht. Dergelijke studies gebeuren in samenwerking met de farmaceutische industrie. Ze hebben als voornaamste doel kennis bij te brengen over de beste behandeling van de aandoening.

Laatste aanpassing: 15 mei 2024