Klinische studies geheugenkliniek

Overzicht van klinische studies binnen de geheugenkliniek.

Overzicht van lopende studies

AUTONOMY

Een klinische studie om de werkzaamheid en veiligheid van JNJ-63733657, een monoklonaal anti-tau-antilichaam, te beoordelen bij deelnemers met de ziekte van Alzheimer in het beginstadium (prodromaal/mild) en de effecten van JNJ-63733657 op de accumulatie van TAU, gemeten met TAU PET scans, te evalueren.

Status: OPEN

 • Phase 2, multicentrisch, dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd -2 behandelingsgroepen (1000 en 3000mg) of placebo
 • 420 patiënten (140 pat per groep)
 • 90 dagen screening periode
 • Dubbel blinde behandelingsperiode tot 4.5 jaar
 • FU periode van 13 weken

Sponsor: Janssen-Cilag

ALECTOR

Een studie naar de werkzaamheid en veiligheid van AL001 bij personen die risico lopen op of personen met frontotemporale dementie wegens heterozygote mutaties in het progranulinegen

Status: open

 • Sponsor: Alector, Inc
 • Phase 3, multicentrische, dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd, gevolgd door een open-label extensiestudie
 • leeftijd: 25 tot 85 jaar
 • 60mg/kg AL001 of placebo
 • 180 deelnemers over 80 studiecentra
 • 6 weken screening periode
 • 96 weken behandelingsperiode (IV toediening 1x/4 weken),gevolgd door 96 weken open label behandelingsperiode
 • FU periode van 10 weken

AVANIR

Een studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van AVP-786 (deudextromethorfan hydrobromide/ kinidinesulfaat) voor de behandeling van agitatie bij patiënten met dementie van het Alzheimertype.

Status: open

 • Sponsor: Avanir Pharmaceuticals
 • Phase 3, multicentrische, dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd
 • leeftijd: 50 tot 90 jaar
 • 1 caps AVP-786 2x/d of placebo
 • 180 deelnemers over 110 studiecentra
 • 28 dagen screening periode
 • 12 weken dubbelblinde behandelingsperiode
 • FU periode van 30 dagen

EVOKE plus

Een studie naar het effect en de veiligheid van orale semaglutide bij patiënten met de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium

Status: open

 • Sponsor: Novo Nordisk
 • Phase 3a, multicentrische, dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd
 • leeftijd: 55 tot 85 jaar
 • Semaglutide 14mg of placebo
 • 1840 patiënten
 • 12 weken screening periode
 • 104 weken behandelingsperiode, gevolgd door een extensieperiode van 52 weken
 • FU periode van 5 weken

PREVAIL

Een studie met oplopende dosissen ter beoordeling van de veiligheid en effecten op de progranulineniveaus van PR006A bij patiënten met frontotemporale dementie met progranulinemutaties (FTD-GRN)

Status: open

 • Sponsor: Prevail Therapeutics
 • Phase ½ open label
 • leeftijd: 30 tot 80 jaar
 • PR006A
 • 15 patiënten
 • eenmalige dosis via suboccipitale injectie in de cisterna magna
 • 35 dagen screening periode
 • FU periode van 1 jaar, met nadien 6-maandelijkse FU visites

Vragen

Contacteer

of

Over klinische studies

Bij klinische studies wordt het effect van nieuwe geneesmiddelen en diagnostische technieken bij de mensen onderzocht. Dergelijke studies gebeuren in samenwerking met de farmaceutische industrie. Ze hebben als voornaamste doel kennis bij te brengen over de beste behandeling van de aandoening.

Laatste aanpassing: 14 november 2022