Jongdementie

Early onset dementia
Dementie met begin van de ziektesymptomen onder de leeftijd van 60 jaar meestal veroorzaakt door ziekte van Alzheimer en frontotemporale lobaire degeneratie (primair progressieve afasie of gedragsvariant).

Risicofactoren

  • Bij een minderheid van patiënten met jongdementie is er een genetische oorzaak.
  • Bij de ziekte van Alzheimer kan het een mutatie betreffen in het Preseniline 1 gen of in het Amyloid Precursor Proteine gen.
  • Bij frontotemporale degeneratie kan het een mutatie betreffen van progranuline, MAPT of C9orf72.
  • Verder is er geen verband met vroegere levensstijl of leefgewoonten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Cholinesterase-inhibitoren bij oorzaak door ziekte van Alzheimer .
  • Trazodone, geneesmiddel bij nachtelijke onrust
  • Antipsychotica bij hallucinaties, waanideeën of agitatie bij oorzaak door ziekte van Alzheimer .
  • Selectieve serotonine reuptake inhibitoren, angstklachten of daling van de stemming .
  • Paramedische begeleiding
  • Cognitieve revalidatie

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 1 februari 2022