Maak een afspraak

 • 016 34 48 00

Risicofactoren

 • Bij een minderheid van patiënten met jongdementie is er een genetische oorzaak.
 • Bij de ziekte van Alzheimer kan het een mutatie betreffen in het Preseniline 1 gen of in het Amyloid Precursor Proteine gen.
 • Bij frontotemporale degeneratie kan het een mutatie betreffen van progranuline, MAPT of C9orf72.
 • Verder is er geen verband met vroegere levensstijl of leefgewoonten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Cholinesterase-inhibitoren bij oorzaak door ziekte van Alzheimer .
 • Trazodone, geneesmiddel bij nachtelijke onrust
 • Antipsychotica bij hallucinaties, waanideeën of agitatie bij oorzaak door ziekte van Alzheimer .
 • Selectieve serotonine reuptake inhibitoren, angstklachten of daling van de stemming .
 • Paramedische begeleiding

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

 • Lumbale punctie ter bepaling van biomerkers

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00

Specialisten