Frontotemporale dementie (FTD)

FTD
Drastische verandering van gedrag en persoonlijkheid op volwassen leeftijd door het verlies van zenuwcellen.

Hersendelen

Bij FTD worden vooral de frontale en temporale hersengebieden aangetast.

 • Frontale hersenschors: regulering van het gedrag en persoonlijkheid.
 • Temporale hersenschors: vinden en herkennen van woorden.
 • Andere delen van de hersenen blijven relatief gespaard.

Frontotemporale degeneratie grijpt hierdoor in op aspecten van het leven die behoren tot de kern van ons mens-zijn: taal, persoonlijkheid en de manier van omgaan met anderen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van frontotemporale dementie:

 • Ontremming
 • Initiatief- en interesseverlies, onverschilligheid
 • Sociaal onaangepast gedrag
 • Verlies van empathie
 • Repetitief of perseveratief gedrag, soms met dwangmatig karakter
 • Veranderingen in eet- en smaakpatroon, soms met belangrijke gewichtstoename tot gevolg
 • Executieve dysfunctie, met stoornis in planning en organisatie

Risicofactoren

 • Frontotemporale degeneratie kan optreden vanaf de leeftijd van 45 jaar, maar ook jonger, uitzonderlijk zelfs in het 3e levensdecennium.
 • In een minderheid van de patiënten is de ziekte veroorzaakt door een genetische mutatie (progranuline, MAPT, C9orf72).
 • Het voorkomen houdt geen verband met levensstijl of vroegere levensgewoonten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 13 mei 2024