Ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Zeldzame ziekte die leidt tot een snel progressieve dementie, waarbij het interval tussen het begin van de symptomen en het overlijden soms slechts 6 maanden bedraagt.

Andere benaming: Creutzfeldt-Jakob

Maak afspraak

  • Bel 016 34 48 00.

Specialisten


Risicofactoren

  • De ziekte van Creutzfeldt-Jakob kan optreden vanaf de leeftijd van 40 jaar.
  • Het is een zeldzame aandoening.
  • In zeer zeldzame gevallen betreft het een genetische, familiale oorzaak.
  • Er is geen gekend verband met eetgewoonten, tenzij bij de ‘variant CJD’. Deze laatste vorm is tot op heden in België niet gesignaleerd.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • MR-scan (magnetische resonantie)
    In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
  • Lumbale punctie met bepaling van het 14-3-3 eiwit en biomerkers, onder meer totaal tau.

Meer informatie

Direct naar


Maak afspraak

  • Bel 016 34 48 00.