Ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Creutzfeldt-Jakob
Zeldzame ziekte die leidt tot een snel progressieve dementie, waarbij het interval tussen het begin van de symptomen en het overlijden soms slechts 6 maanden bedraagt.

Risicofactoren

  • De ziekte van Creutzfeldt-Jakob kan optreden vanaf de leeftijd van 40 jaar.
  • Het is een zeldzame aandoening.
  • In zeer zeldzame gevallen betreft het een genetische, familiale oorzaak.
  • Er is geen gekend verband met eetgewoonten, tenzij bij de ‘variant CJD’. Deze laatste vorm is tot op heden in België niet gesignaleerd.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 10 maart 2021