Werkwijze en aanpak geheugenkliniek

De geheugenkliniek is ingebed in een aantal bestaande structuren voor patiënten met cognitieve tekorten die thuis verblijven. Hierin speelt de huisarts een sleutelrol. Lees meer over onze doelstellingen, aandachtspunten en de multidisciplinaire aanpak.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • vroegtijdige diagnosestelling zonder hospitalisatie
 • diagnosemededeling en -toelichting aan patiënt en zorgverleners
 • detectie van gedrags- en psychologische veranderingen
 • instellen van medicamenteuze behandeling
 • aandacht voor het familie-systeem, zodat de thuissituatie zo lang mogelijk haalbaar blijft voor patiënt en zorgverleners

Belangrijkste aandachtspunten

In het bijzonder leggen we ons toe op:

 • de vroegtijdige diagnose van de ziekte van Alzheimer, vaak nog vooraleer de ziekte dementie veroorzaakt
 • patiënten met woordvindingsproblemen, bijvoorbeeld ten gevolge van primair progressieve afasie
 • patiënten met persoonlijkheids- en gedragsveranderingen, bijvoorbeeld ten gevolge van frontotemporale degeneratie
 • de diagnose van dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar)
 • familiale vormen van dementie

Multidisciplinair team

Binnen de geheugenkliniek werken neurologen, psychiaters en geriaters samen om één geïntegreerd behandelingsplan op maat van patiënt voor te stellen.

De nadruk ligt op:

 • grondige evaluatie van het probleem in alle facetten
 • correcte en snelle diagnose
 • een open communicatie met patiënten en hun omgeving 
 • wetenschappelijk onderbouwde behandelingen

De geheugenkliniek UZ Leuven behoort tot het European Alzheimer's Disease Consortium, een EU gesponsord consortium van 50 centers of excellence, betrokken bij de klinische zorg voor patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Laatste aanpassing: 11 maart 2020