Posterieur corticale atrofie (PCA)

Visuele variant van de ziekte van Alzheimer
Bij posterieur corticale atrofie (PCA) is de verwerking van de visuele input (het zicht) in de hersenen beschadigd door neurodegeneratie van de visuele hersenschors, meestal ten gevolge van een atypische vorm van alzheimer of, zeldzamer, corticobasale degeneratie.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van posterieur corticale atrofie (PCA) zijn:

  • Problemen met de visuele herkenning, bijv. van geschreven woorden of van gezichten
  • Problemen met het autorijden bij schemer of regen
  • Problemen met het uitvoeren van manuele handelingen onder visuele geleide

Behandelingen

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Specialist

Laatste aanpassing: 20 oktober 2022