Progressieve supranucleaire parese (PSP)

PSP
Zeldzame hersenziekte die wordt gekenmerkt door verhoogde valneiging, gestoorde oogbewegingen, frontale dysfunctie, spraakstoornissen en slikstoornissen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van progressieve supranucleaire parese (psp):

 • Oogbewegingsstoornissen, eerst in verticale richting, vervolgens ook in horizontale richting, met een starre blik tot gevolg.
 • Verhoogde valneiging: in het begin van de ziekte valt de patiënt vaak onverhoeds, soms tot verschillende malen per dag en met fracturen tot gevolg. Dit evolueert doorgaans naar een volledige onmogelijkheid om te stappen.
 • Spraakstoornis: verschillende vormen van spraakstoornis kunnen voorkomen.
 • Slikstoornis, met verhoogd risico op verslikpneumonie.
 • Executieve dysfunctie, met stoornis in planning en organisatie
 • Initiatief- en interesseverlies.

Risicofactoren

 • Progressieve supranucleaire parese kan optreden vanaf de leeftijd van 50 jaar.
 • Het voorkomen houdt geen verband met levensstijl of vroegere levensgewoonten.
 • Er zijn ook geen monogenetische oorzaken van gekend.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Geen medicatie die progressief verlies aan zenuwcellen tegengaat.
 • Sommige geneesmiddelen hebben mogelijks een gunstig effect bij sommige patiënten, met name amantadine, levodopa, en amitryptiline.
 • Sertraline bij moeilijk te beheersen emoties (emotionele incontinentie).
 • In een vergevorderd stadium gebruik maken van hulpmiddelen zoals rolstoel om vallen te voorkomen. 
 • Cognitieve revalidatie

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 1 februari 2022