Geheugenkliniek voor verwijzers

De geheugenkliniek biedt hulp aan volwassen patiënten met cognitieve stoornissen en dementie, gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van geheugen, taal, aandacht, visuele herkenning, gedrag of persoonlijkheid. De geheugenkliniek is ingebed in een aantal bestaande structuren voor patiënten met cognitieve tekorten die thuis verblijven. Hierin speelt de huisarts een sleutelrol. 

Afspraken

Geheugenkliniek

Doel

  • Binnen de geheugenkliniek werken neurologen, psychiaters en geriaters, en psychologen, sociaal werkers en ergotherapeuten samen om een diagnose te stellen en om één geïntegreerd behandelingsplan op maat van de patiënt op te stellen.
  • Naast diagnosestelling en -mededeling biedt de geheugenkliniek ook begeleiding van de patiënt en familie doorheen het verloop van de aandoening samen met de huisarts en andere initiatieven extramuros.

Hoe een patiënt verwijzen?

Hieronder lichten we de verwijsstroom toe die we binnen de geheugenkliniek uitgetekend hebben tussen de verschillende disciplines.

  • Als eerste principe geldt dat u als verwijzer zelf autonoom kan kiezen aan welke dienst of welke supervisor u de verwijzing richt.
  • Hebt u geen voorkeur voor een specifieke dienst of supervisor?  Dan stellen we het volgende verwijsschema voor.

We onderscheiden tussen patiënten waarbij al een diagnose gesteld werd en die dus met een diagnose verwezen worden, en patiënten die omwille van klachten en symptomen voor verdere diagnosestelling verwezen worden.

Nog geen diagnose

Als bij de patiënt nog geen formele diagnose gesteld is, is de leeftijd van de patiënt een eerste criterium, dat dient gecombineerd te worden met het type klachten en symptomen om tot een correcte verwijzing te komen. Uiteraard hebben sommige patiënten verschillende klachten, bijgevolg dient het schema enkel als een leidraad die door de huisarts vrij geïnterpreteerd kan worden.

Patiënten met klachten en symptomen betreffende het geheugen, de aandacht, de woordvinding of de visuoperceptuele verwerking, worden, indien ze jonger zijn dan 80 jaar bij voorkeur verwezen naar de geheugenkliniek neurologie en indien ze ouder zijn dan 80 jaar, bij voorkeur naar de geheugenkliniek geriatrie.

Als de klachten en symptomen bestaan uit hallucinaties, waanideeën, nachtelijke onrust, agressie, agitatie, of depressie, wordt de patiënt, ongeacht de leeftijd, bij voorkeur verwezen naar de geheugenkliniek gerontopsychiatrie.

Patiënten met gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen onder de 80 jaar, worden voor een eerste evaluatie gezamenlijk gezien door de neuroloog en de gerontopsychiater, en worden bij een leeftijd boven de 80 jaar bij voorkeur naar de gerontopsychiater verwezen.

Wel een diagnose 

Als bij de patiënt een diagnose van de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie gesteld werd en de patiënt is jonger dan 80 jaar, dan wordt de patiënt bij voorkeur naar de geheugenkliniek neurologie verwezen, en bij een leeftijd hoger dan 80 jaar, naar de geheugenkliniek geriatrie. Evenwel, indien de patiënt specifiek verwezen wordt omwille van hallucinaties, waanideeën, agressie, nachtelijke onrust of depressie, wordt hij bij voorkeur verwezen naar de geheugenkliniek gerontopsychiatrie ongeacht de leeftijd.

Als bij de patiënt een diagnose van frontotemporale degeneratie (gedragsvariant) werd gesteld, wordt de patiënt bij voorkeur verwezen naar de FTLD kliniek waar neurologen en psychiaters samen de patiënten begeleiden.

Als  bij de patiënt een diagnose gesteld werd van primair progressieve afasie, corticobasale degeneratie of progressieve supranucleaire verlamming met voornamelijk taal- en spraakproblemen, dan wordt de patiënt bij voorkeur verwezen naar de geheugenkliniek neurologie. Dat geldt ook bij een diagnose van posterieur corticale atrofie.

Als bij de patiënt een diagnose van dementie met Lewy bodies gesteld werd, wordt de patiënt bij voorkeur verwezen naar de DLB kliniek. Daar worden de patiënten door de neuroloog, gerontopsychiater en geriater gezamenlijk gevolgd.

Patiënten met een vermoeden van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, worden naar de geheugenkliniek neurologie verwezen.

Na opname op geriatrie of gerontopsychiatrie en verwezen voor follow-up na ontslag

De patiënt wordt gezien op de geheugenkliniek van de respectievelijke dienst.

Laatste aanpassing: 25 november 2022