Primair progressieve afasie

Semantische dementie
Stoornis van de taal ontstaan op volwassen leeftijd veroorzaakt door frontotemporale degeneratie of door de ziekte van Alzheimer.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van primair progressieve afasie zijn:

  • Woordvindingsmoeilijkheden
  • Motorische spraakstoornis bij niet-fluente variant
  • Woordbegripsstoornis bij de semantische variant
  • Problemen met gezichtsherkenning en herkenning van objecten bij de semantische variant
  • Karakter- en persoonlijkheidsverandering voornamelijk bij de semantische variant

Risicofactoren

  • Primair progressieve afasie treedt voornamelijk op boven de leeftijd van 45 jaar.
  • Er zijn enkele genetische oorzaken van gekend (mutaties van progranuline, MAPT of C9orf72 maar de meeste vormen zijn sporadisch, d.i. niet-familiaal.
  • Het voorkomen houdt geen verband met levensstijl of vroegere levensgewoonten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 10 maart 2021