Primair progressieve afasie

Stoornis van de taal ontstaan op volwassen leeftijd veroorzaakt door frontotemporale degeneratie of door de ziekte van Alzheimer.

Andere benaming: Semantische dementie

Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00.

Specialisten


Symptomen

De meest voorkomende symptomen van primair progressieve afasie zijn:

 • Woordvindingsmoeilijkheden
 • Motorische spraakstoornis bij niet-fluente variant
 • Woordbegripsstoornis bij de semantische variant
 • Problemen met gezichtsherkenning en herkenning van objecten bij de semantische variant
 • Karakter- en persoonlijkheidsverandering voornamelijk bij de semantische variant

Risicofactoren

 • Primair progressieve afasie treedt voornamelijk op boven de leeftijd van 45 jaar.
 • Er zijn enkele genetische oorzaken van gekend (mutaties van progranuline, MAPT of C9orf72 maar de meeste vormen zijn sporadisch, d.i. niet-familiaal.
 • Het voorkomen houdt geen verband met levensstijl of vroegere levensgewoonten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Cholinesterase-inhibitoren, als onderliggende oorzaak de ziekte van Alzheimer is.
 • Logopedie
 • Cognitieve revalidatie
  Reeks van revalidatiezittingen bij een therapeutisch team om  ervoor te zorgen dat u zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunt wonen met het beste levenscomfort voor u en uw omgeving.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • FDG-PET-scan
  Eventuele problemen worden zichtbaar gemaakt via radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose). Na inspuiting volgt een PET-scan om deze problemen in beeld te brengen.
 • Lumbale punctie ter bepaling van biomerkers

Meer informatie

Direct naar

Brochures en films


Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00.