Dossier samenstellen

Verplicht

Voor een geldige aanvraag zijn de volgende onderdelen verplicht:

Optioneel

Indien relevant voor uw studie, dient u ook de volgende onderdelen in:

Dossier klaarmaken

Per onderdeel kunt u slechts 1 bestand opladen.

Hebt u meerdere bestanden per onderdeel? Bundel ze dan in een gecomprimeerde map (zip-bestand).

Studie indienen

Zodra u uw aanvraag start, kunt u tussentijds niet bewaren.

Beschikt u over alle onderdelen?

Studie betalen

Voor academische studies (opdrachtgever is een universiteit, ziekenhuis, wetenschappelijke fonds, EORTC, ...) moet er niet betaald worden.

Studie aanvullen/wijzigen

Studie aanvullen

Studie afsluiten

De opdrachtgever meldt het einde van de proef aan EC onderzoek volgens de bepalingen vermeld in artikel 21 van de Wet van 7 mei 2004:

§ 1. De opdrachtgever informeert het bevoegde ethisch comité ingeval van monocentrisch experiment en het ethisch comité dat bevoegd is voor het enkel advies in geval van een multicentrisch experiment, over het einde van het experiment en dit binnen een termijn van 90 dagen na het einde van het experiment. [..]

§ 2. De termijn van 90 dagen wordt tot 15 dagen verminderd wanneer het experiment vroegtijdig moet worden stopgezet. De kennisgeving moet duidelijk de redenen voor de voortijdige stopzetting uiteenzetten.

Het einde van een studie dient aan EC Onderzoek gemeld te worden via indiening van een begeleidend schrijven. Volgende informatie dient beschreven te worden:

  • of het onderzoek al dan niet vroegtijdig wordt afgesloten (met opgave van reden indien vroegtijdig).
  • wanneer de inclusie van proefpersonen afgesloten is (op lokaal niveau of in alle deelnemende centra), wanneer het laatste bezoek van de laatste patiënt plaatsvond (op lokaal niveau of in alle deelnemende centra),...

Binnen het jaar na stopzetten van de studie, dient een Clinical Study Report (CSR) aan EC bezorgd te worden met hierin een samenvatting van de resultaten.

 

Laatste aanpassing: 7 maart 2024