Manier van rekruteren - Rekruteringsmateriaal - EC onderzoek

  • Beschrijving van de procedures die toegepast zullen worden om de studiepopulatie omschreven in het protocol effectief te rekruteren: waar, hoe, door wie. Hierbij hoort eveneens een verantwoording voor het eventueel rekruteren van deelnemers die niet in staat zijn hun toestemming te geven (wegens "wilsonbekwaamheid" of "hoogdringendheid van inclusie"). Gelieve deze informatie in een afzonderlijk document te bezorgen.
  • Indien gebruik wordt gemaakt van rekruteringsmateriaal (poster, folder, advertentie, website, enz.…) moet dit eveneens ingediend worden onder deze map.
  • Lees de richtlijnen over adverteren/rekruteren.
Laatste aanpassing: 4 januari 2023