Prospectieve studies

Een prospectieve studie heeft tot doel het verzamelen van klinische gegevens voor onderzoek, na goedkeuring door EC en na ondertekening van een schriftelijke, geïnformeerde toestemming van de studiedeelnemer. De verzamelde gegevens kunnen deel uitmaken van de klinische routine en/of specifiek voor de studie verzameld worden. U dient uw studie aan te melden via onderstaand registratieformulier. Nadat uw studie gevalideerd is door het clinical trial center kan u deze indienen bij EC Onderzoek.