Aanvraagformulier voor studie bij EC onderzoek

Contactgegevens aanvrager
Studie
Type studie
Er wordt gebruik gemaakt van UZ/KU Leuven data en UZ/KU Leuven ontvangt data van een derde partij en/of er wordt gebruik gemaakt van UZ/KU Leuven data en UZ/KU Leuven verstuurt data naar een derde partij en/of UZ Leuven/KU Leuven ontvangt enkel data van derde partij
Prospectieve studie: klinisch onderzoek met medisch hulpmiddel (MDR) of experiment
Kies uw type prospectieve studie
Mono- of multicentrisch?
Is EC onderzoek UZ/KU Leuven de centrale ethische commissie?
Opdrachtgever
Documenten

Per onderdeel kunt u slechts 1 bestand opladen. Hebt u meerdere bestanden per onderdeel? Bundel ze dan in 1 gecomprimeerde map (zip-bestand) van max 50 MB groot. 

Flyers, affiches, folders, internet (website, social media, …)


Verzekeringen of andere waarborgen om de aansprakelijkheid van de onderzoeker en de opdrachtgever te dekken; deze moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 29 van de experimentenwet van 7 mei 2004.


Verzekeringen of andere waarborgen om de aansprakelijkheid van de onderzoeker en de opdrachtgever te dekken; deze moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 32 van de Wet van 22 december 2020, wet betreffende medische hulpmiddelen.


Bijv. Clinical Trial Agreement, Material/Data Transfer agreement, Confidentiality agreement, contract toegang KWS…


In het geval van een multicentrisch experiment, wordt de adviesvraag tegelijkertijd gericht aan het ethisch comité dat bevoegd is voor het uitbrengen van het enkel advies en aan de ethische comités die verbonden zijn aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden.
 


Laatste aanpassing: 1 maart 2024