Experiment

Prospectieve studie met het oog op de ontwikkeling van de kennis eigen aan de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en die geen klinische proef (CTR), klinisch onderzoek (MDR) of prestatiestudie (IVDR) is. Deze studies vallen onder het toepassingsgebied van de experimentenwet van 7 mei 2004. Voorbeelden zijn: bevraging bij patiënten over quality of life, vergelijking van 2 behandelingstechnieken, toevoeging van een extra interventie bij de klinische zorg, prospectief verzamelen van gegevens uit de klinische routine…
Bevragingen zuiver in het kader van kwaliteitsmetingen of interne werkorganisatie vallen buiten de experimentenwet. Let wel dat hiervoor steeds een goedkeuring van de directie nodig is.
 

Laatste aanpassing: 7 maart 2024