Bewijs van “no fault” verzekering - EC onderzoek

Indien de studie onder de Belgische Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (7 mei 2004) valt, dient een (“no-fault”) verzekeringsattest bij EC Onderzoek ingediend te worden. In artikel 29 van deze wet staat dat de opdrachtgever ook indien er geen sprake is van fout - aansprakelijk is voor de schade die de deelnemer of in geval van overlijden zijn/haar rechthebbenden, oplopen en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met diens deelname aan de studie. Voor de aanvang van een experiment dient de opdrachtgever bijgevolg een dergelijke verzekering af te sluiten die deze aansprakelijkheid dekt.

Gelieve rekening te houden met het feit dat de opdrachtgever of de wettelijke vertegenwoordiger van de opdrachtgever, in de Europese Unie gevestigd moet zijn.

Op het verzekeringsattest dient een verwijzing naar de wet van 7 mei 2004 vermeld te worden.

Indien UZ / KU Leuven opdrachtgever is van de studie, kan u het verzekeringscertificaat terugvinden op de interne website van het CTC.

Laatste aanpassing: 4 januari 2023