Investeren in medische innovatie

Voor een universitair ziekenhuis is innovatie essentieel. Door voortdurend te blijven investeren in onderzoek, nieuwe behandelingen en state of the art-technologie, behoort UZ Leuven in heel wat disciplines tot de Belgische of internationale top.
Investeren in medische innovatie
In het centrum menselijke erfelijkheid (CME) van UZ Leuven vinden de genetische raadplegingen van het ziekenhuis plaats. Patiënten met een erfelijke aandoening krijgen hier advies, een diagnose en een behandeling. Naast het medische luik is er veel aandacht voor de sociale, ethische en psychologische aspecten.
Het Leuvense endometriosecentrum behaalde dankzij haar vernieuwende en multidisciplinaire aanpak een plaats op de wereldranglijst voor endometriosechirurgie. Endometriose is een gynaecologische aandoening die naar schatting één op de tien vrouwen treft en die kan leiden tot pijn en onvruchtbaarheid.
Alsmaar meer buitenlandse patiënten komen naar UZ Leuven wanneer foetale chirurgie nodig is, een operatie of ingreep op het nog niet geboren kind. Het centrum voor foetale chirurgie in Leuven is dan ook een van de grootste van Europa.
In het Leuven kankerinstituut bundelen artsen, verpleegkundigen, basiswetenschappers en klinische onderzoekers hun kennis en ervaring in de strijd tegen kanker. Onderzoek, therapie en zorg vinden er elkaar in een versterkende wisselwerking.
Artificiële intelligentie (AI), waaronder machine learning, kent alsmaar meer toepassingen in de medische wereld. Ook in UZ Leuven werken we mee aan de ‘slimmere’ gezondheidszorg van de toekomst.
Op 1 juli 2019 werd UZ Leuven een officieel Belgisch referentiecentrum voor zowel slokdarm- als pancreaschirurgie. Door het hoge aantal patiënten en de uitgebreide multidisciplinaire omkadering biedt UZ Leuven de garantie op de best mogelijke zorg voor wie een operatie moet ondergaan aan de pancreas of slokdarm.
Het revalidatiecentrum van UZ Leuven, gelegen midden in de bossen en velden van Pellenberg bij Leuven, is een toonaangevend revalidatiecentrum voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten. Alle post-acute revalidatiepatiënten, met uitzondering van de kinderrevalidatie, kunnen terecht in campus Pellenberg.
Het Leuvense transplantiecentrum staat bekend als een pionier op het vlak van hart-, lever-, long- en niertransplantaties. De Leuvense transplantatiechirurgen stonden mee aan de wieg van het huidige transplantatiebeleid in België en blijven op zoek gaan naar vernieuwende technieken.
UZ Leuven is het eerste erkende level 1-traumacentrum van België. Als universitair traumacentrum wil de dienst de best mogelijke zorg garanderen voor alle slachtoffers van een ongeval, waarbij snel ingrijpen meestal cruciaal is. Dat kan dankzij de aangepaste hightechinfrastructuur en het gespecialiseerde traumateam.
UZ Leuven heeft altijd een lans gebroken voor onderzoek naar en zorg voor patiënten met een zeldzame ziekte. De zoektocht naar een behandeling voor zeldzame aandoeningen is niet alleen een uitdaging op het vlak van medische innovatie, maar maakt ook deel uit van de maatschappelijke taak van een derdelijnsziekenhuis.

Nieuws

26 mei 2023
In UZ Leuven werd voor het eerst een patiënt op het hart bestraald om levensbedreigende ritmestoornissen te verhelpen.
13 januari 2023
Recent werd de eerste gentherapie voor erfelijke netvliesaandoeningen, voretigene neparvovec of Luxturna, goedgekeurd voor gebruik. Artsen van UZ Leuven behandelden een eerste patiënt met deze nieuwe gentherapie. Bij tijdige diagnose kan Luxturna de verdere progressie van de aandoening voorkomen.
14 december 2022
Eind november werd voor het eerst in België een patiënt met slokdarmkanker behandeld. Dat gebeurde in het Leuvense protontherapiecentrum PARTICLE, in het kader van de eerste Europese fase 3-studie naar de potentiële voordelen van protonbestraling bij die vorm van kanker.
6 januari 2020
Sinds de jaren zeventig daalde de kans op overlijden door een plots hartinfarct na opname in het ziekenhuis van 30 naar 3 tot 4 procent. Dat is te danken aan een aantal grote doorbraken. Een terugblik op 50 jaar coronary care unit (CCU) in UZ Leuven en op de evolutie naar een moderne cardiale intensieve zorgafdeling.
3 december 2019
Onlangs werd in UZ Leuven de eerste patiënt geopereerd met een nieuwe techniek om niet-werkende stembanden te herstellen. De techniek wordt gebruikt wanneer een van beide stembanden stilstaat door een beschadigde stembandzenuw.
21 februari 2019
In UZ Leuven gebruiken artsen sinds begin 2018 bacteriofagen bij patiënten met ernstige botinfecties. De bacteriofaagtherapie kreeg zopas een Belgisch wettelijk kader: dat was nodig om de therapie voor meer patiënten te kunnen gebruiken.
14 maart 2018
Glaucoom is een sluimerende oogziekte, die langzaam tot blindheid kan leiden. Daarom ontwikkelt UZ Leuven momenteel een manier om de ziekte sneller te detecteren met behulp van artificiële intelligentie. Op basis van een grote databank met netvliesfoto’s wordt software ontwikkeld die het probleem vroeger kan opsporen.
2 oktober 2017
In UZ Leuven kreeg voor het eerst een Belgische patiënt een biologische hartklep van de nieuwe generatie. De hartklep is veelbelovend voor vijftigers en zestigers met een actieve levensstijl.
27 september 2017
De dienst radiotherapie-oncologie neemt een gloednieuw bestralingstoestel in gebruik dat de patiënt twee keer sneller bestraalt dan de toestellen van de huidige generatie.
Laatste aanpassing: 2 juni 2023