Bezoek op pediatrische afdelingen

Op deze pagina

Bezoek

 • Het kind en 1 ouder worden samen als 1 persoon beschouwd.
 • De andere ouder krijgt eveneens toegang.
 • Bij voorkeur is er wel slechts 1 ouder aanwezig.
 • Elke ouder legt een recente negatieve PCR-test (maximaal 48 uur oud) voor op de afdeling.
 • Bij voorkeur blijft steeds dezelfde ouder overnachten (rooming-in).
 • Er is geen bezoek meer toegelaten van broers en zussen.

Richtlijnen voor bezoek

 • Kom bij voorkeur tussen 14 en 20 uur op bezoek.
 • Draag altijd een proper eigen neus-mondmasker en hou dit gedurende het hele bezoek op, ook als u alleen bent met uw kind.
 • Ontsmet de handen bij het binnenkomen van het ziekenhuis en nogmaals bij het betreden van de kamer. Ontsmet uw handen ook na het aanraken van uw neus-mondmasker.
 • Eet of drink niet op de kamer.
 • Verlaat de kamer niet tijdens het bezoek.

Rooming-in

 • 1 ouder engageert zich voor de rooming-in-functie voor de hele hospitalisatieduur.
 • Elke ouder legt een recente negatieve PCR test (maximaal 48 uur oud) voor op de afdeling.
 • Bij langdurige opnames (méér dan 2 weken) kunnen de ouders wekelijks afwisselen.
 • Blijf maximaal op de kamer. Draag altijd uw neus-mondmasker van zodra een zorgverlener de kamer betreedt.
 • Verplaatsingen buiten de kamer zijn strikt beperkt in aantal, ze hebben een noodzakelijk doel en ze worden zo kort mogelijk gehouden. Het is niet toegelaten om de kamer te verlaten om linnen uit de kast of kar te nemen, materiaal uit voorraden te nemen, te wandelen of te praten op de gang of uw kind te laten spelen op de gang. Een verplaatsing is enkel toegelaten voor het:
  • afhalen en opwarmen van een maaltijd
  • afhalen van water, koffie of thee
  • begeleiden van uw kind naar speelzaal of dakterras
  • begeleiden van uw kind naar onderzoeken of de operatiezaal

Wie rookt, mag maximaal driemaal per dag gedurende 10 minuten buiten op de aangeduide plaatsen gaan roken.

Laatste aanpassing: 7 januari 2022