Bezoek op pediatrische afdelingen

Blijven overnachten

Slechts één ouder, bij voorkeur steeds dezelfde, blijft overnachten gedurende de hospitalisatieduur.

Bezoek

  • Het kind en één ouder worden samen als één persoon beschouwd.
  • De andere ouder krijgt eveneens toegang
  • Bij voorkeur is er wel slechts één ouder tegelijk aanwezig.
  • Broers en zussen komen niet mee.
  • Bij voorkeur blijft steeds dezelfde ouder overnachten (rooming-in)

Als een ouder last heeft van verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden, dan zijn bezoek en rooming-in niet toegelaten.

Mondmasker

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.
  • Ouder en kind brengen een eigen mondmasker mee en dragen het vanaf het betreden van het ziekenhuis.
  • Tijdens het verblijf krijgt uw kind in het ziekenhuis elke ochtend een chirurgisch mondmasker.
  • Ouders, zowel de bezoeker als de rooming-in, dienen steeds een eigen mondmasker te voorzien.
  • Het mondmasker wordt gedragen bij verplaatsingen in het ziekenhuis en bij elk zorgcontact bij uw kind binnen de anderhalve meter. Als de ouder die blijft overnachten alleen is met het kind, kunnen beiden het mondmasker afzetten. De bezoeker houdt het mondmasker steeds aan.
Laatste aanpassing: 2 november 2020