Bezoek op pediatrische afdelingen

Rooming-in en bezoek: samengevat

 • Het kind en één ouder worden samen als één persoon beschouwd.
 • De andere ouder krijgt eveneens toegang.
 • Bij voorkeur is er wel slechts één ouder aanwezig.
 • Bij voorkeur blijft steeds dezelfde ouder overnachten (rooming-in).
 • Samen met de bezoekende ouder kunnen er maximaal 2 andere kinderen uit het eigen gezin (d.w.z. broers/zussen) op bezoek komen; dit gedurende 1 uur, ouder en broers/zussen blijven op de kamer.
 • Kom bij voorkeur tussen 14 en 20 uur op bezoek.

Dit op voorwaarde dat de ouders of de broers/zussen

 • de laatste zeven dagen geen symptomen vertoonden.
 • niet uit een buitenlandse rode zone komen.
 • de voorbije veertien dagen geen hoogrisicocontact hebben gehad met een besmette persoon

Rooming-in

 • Eén ouder engageert zich voor de rooming-in-functie voor de hele hospitalisatieduur.
 • Bij langdurige opnames (méér dan 2 weken) kunnen de ouders wekelijks afwisselen.
 • Blijf maximaal op de kamer. Draag altijd uw neus-mondmasker van zodra een zorgverlener de kamer betreedt.
 • Verplaatsingen buiten de kamer zijn strikt beperkt in aantal, ze hebben een noodzakelijk doel en ze worden zo kort mogelijk gehouden. Het is niet toegelaten om de kamer te verlaten om linnen uit de kast of kar te nemen, materiaal uit voorraden te nemen, te wandelen of te praten op de gang of uw kind te laten spelen op de gang. Een verplaatsing is enkel toegelaten voor het:
  • afhalen en opwarmen van een maaltijd
  • afhalen van water, koffie of thee
  • begeleiden van uw kind naar speelzaal of dakterras
  • begeleiden van uw kind naar onderzoeken of de operatiezaal

Wie rookt, mag maximaal driemaal per dag gedurende 10 minuten buiten op de aangeduide plaatsen gaan roken.

Bezoek

 • Eén ouder mag 1 bezoek per dag brengen.
 • Samen met de bezoekende ouder kunnen er maximaal 2 andere kinderen uit het eigen gezin (d.w.z. broers/zussen) op bezoek komen; dit gedurende 1 uur.
 • Verlaat de kamer niet tijdens het bezoek.
 • Kom bij voorkeur tussen 14 en 20 uur op bezoek.
 • Draag altijd een proper eigen neus-mondmasker en hou dit gedurende het hele bezoek op, ook als u alleen bent met uw kind.
 • Ontsmet de handen bij het binnenkomen van het ziekenhuis en nogmaals bij het betreden van de kamer. Ontsmet uw handen ook na het aanraken van uw neus-mondmasker.
 • Eet of drink niet op de kamer.
Laatste aanpassing: 8 juli 2021