Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) Leuven-Limburg

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) Leuven-Limburg onderzoekt baby's, peuters en kleuters met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis.

Wachttijden

De sterk toegenomen wachttijden, maken dat we genoodzaakt zijn om over te gaan tot de volgende maatregel:

Er kunnen vanaf 1 juli 2023 enkel nog kinderen aangemeld worden die jonger zijn dan 3 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor kinderen met (een vermoeden van) DCD, CVI, epilepsie of een ernstig meervoudige beperking.

Wij zullen via onze website communiceren wanneer er een wijziging komt in deze maatregel.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar vragen we dat de ouders, samen met de verwijzer en het CLB bekijken welke mogelijkheden er zijn om gepaste diagnostiek en hulp te vinden.

We denken hierbij aan de andere diagnostische centra en praktijken:

Het CLB van de school van uw kind kan u hierin adviseren en op weg helpen.

Daarnaast vinden we het ook raadzaam om kinderen met een (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis door te verwijzen naar een kinderarts of kinderneuroloog.

Kinderen die vóór 1 juli 2023 aangemeld werden en reeds op onze wachtlijst staan, behouden uiteraard hun plaats op de wachtlijst en zullen na het doorlopen van de wachttijd uitgenodigd worden.

Huidige wachttijden:

  • Baby’s: 6 weken
  • Niet-schoolgaande kinderen: 5 maanden (antennepunt Limburg: 6 maanden)
  • Schoolgaande kinderen: 22 maanden

Uw kind aanmelden

Veelgestelde vragen

COS Antennepunt Limburg

Steun ons

Het COS heeft nog vele projecten in petto om van de KartHuis een echte tHuis te maken om kinderen te helpen groeien en bloeien. Uw hulp is daarbij meer dan welkom!

Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer: BE64 4312 0300 0152.

Steun aan COS

Feedback, suggestie of klacht?

Wij streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening? Hebt u feedback of een suggestie? Of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten.

We zoeken graag samen met u naar een oplossing. Een goed gesprek brengt ons al een eind verderop.

E-mail: frank.bartholome@uzleuven.be

Contact

Ligging en bereikbaarheid

Laatste aanpassing: 29 april 2024