Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) onderzoekt baby's, peuters en kleuters met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis.

Ten gevolge van de COVID-19-maatregelen loopt de (her)opstart van het traject van uw kind mogelijks vertraging op. Bedankt voor jullie begrip en flexibiliteit.

Contact COS Leuven

Adres COS Leuven

UZ Leuven campus Sint-Rafaël
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

  • De ingang van het COS bevindt zich aan de ‘ingang Cuythoek’ (hoek Kapucijnenvoer met Brusselsestraat).

Sinds eind 2010 heeft het COS een antennepunt in Limburg. Het is een samenwerkingsverband tussen UZ Leuven, Jessaziekenhuis Hasselt en Zuid-Oost Limburg Genk.

Contact COS Antennepunt Limburg

Uw kind aanmelden

Er zijn wachttijden. We houden daarbij rekening met de leeftijd van het kind en de volgorde van aanmelding. Baby's krijgen voorrang.

U ontvangt een schriftelijke uitnodiging zodra uw kind aan de beurt is.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

  • Vaardigheden en beperkingen in kaart brengen bij baby's, peuters en kleuters.
  • Advies geven aan ouders en hulpverleners.
  • Helpen bij het vinden van de juiste hulp en nodige begeleiding.

Het COS begeleidt of behandelt zelf geen kinderen.

Hoe werkt het COS?

PDF
Lees de folder
PDF - 298.5 Kb

Multidisiplinair team

  • Teamcoördinator F. Bartholomé
  • Orthopedagogen/psychologen X. Bocken, M. Claes, S. De Ridder, M. De Strooper, A. Durt, A. Eyskens, J. Hellinckx, E. Marcoen, L. Steegmans, A. Verstraeten
  • Logopedisten M. de Bruijn, K. Lagae, K. Miermans, I. Rayé, L. Vermeulen
  • Kinesitherapeuten E. Craye, K. Jacobs, L. Mailleux
  • Sociaal werker E. Verhaeghe, M. Konings
  • Administratief verpleegkundige M. Huguenay

Het COS is door het Agentschap Jongerenwelzijn erkend als multidisciplinair team (MDT) voor de aanmaak van aanvraagdossiers (A-document) met betrekking tot 'diensten en voorziening' (zorg).

Wij maken een multidisciplinair verslag met de vaardigheden en beperkingen van het kind. In dit verslag wordt gemotiveerd waarom bepaalde begeleiding en/of opvang aangewezen is.

Voor bijkomende informatie contacteer cos.socialedienst@uzleuven.be of +32 16 33 75 07.

Giften

Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer: BE64 4312 0300 0152.

Feedback, suggestie of klacht?

Wij streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening

Hebt u feedback of een suggestie? Of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten.

We zoeken graag samen met u naar een oplossing. Een goed gesprek brengt ons al een eind verderop.

E-mail: frank.bartholome@uzleuven.be

Laatste aanpassing: 17 september 2020