Wie kan op het COS terecht?

Baby's, peuters en kleuters met een vermoeden van een ontwikkelingsprobleem (tot de overgang naar de lagere school) met het accent op 0 tot 4 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor kinderen met (een vermoeden van) DCD, CVI, epilepsie of een ernstig meervoudige beperking.

Zorg rond ontwikkeling in 2 of meer van de volgende domeinen

 • Motorische ontwikkeling
 • Mentale ontwikkeling
 • Taal- en communicatieve vaardigheden
 • Gedrag en spel
 • Zelfredzaamheid
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Visuele ontwikkeling
 • Auditieve ontwikkeling
 • Voeding

Enkele uitzonderingen

 • Prematuur geboren kinderen worden systematisch opgevolgd binnen de conventie voor prematuur geboren kinderen tot de overgang naar de lagere school.
 • Kinderen met (een vermoeden van) cerebrale visuele inperking (CVI) tot in het secundair onderwijs.
 • Kinderen met een vermoeden van motorische ontwikkelingsdyspraxie (DCD) tot de overgang naar het secundair onderwijs. Dit omvat enkel een intakegesprek, medisch en kinesitherapeutisch onderzoek en een adviesgesprek. Er zal gevraagd worden naar een recent IQ-bilan.
 • Kinderen en jongeren met epilepsie op doorverwijzing vanuit de dienst kinderneurologie.
 • Kinderen bij wie er een sterk vermoeden van een ernstig meervoudig ontwikkelingsprobleem bestaat. Indien aangewezen wordt het outreach team ingeschakeld voor een evaluatie binnen de vertrouwde omgeving van het kind.
Laatste aanpassing: 23 november 2023