Aanmeldformulier centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Via dit formulier kunt u uw kind aanmelden bij het centrum voor ontwikkelingsstoornissen.

De sterk toegenomen wachttijden, maken dat we genoodzaakt zijn om over te gaan tot de volgende maatregel:

Er zullen zich vanaf 1 juli 2023 enkel nog kinderen kunnen aanmelden tot de leeftijd van 3 jaar.

Wij zullen via onze website communiceren wanneer er een wijziging komt in deze maatregel.

Kind
Geslacht

U vindt uw rijksregisternummer achteraan op uw identiteitskaart. Dit nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste 6 cijfers de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden.

Contactgegevens ouders
Ouder 1

Als de ouders geen e-mailadres hebben dan mag hier het e-mailadres van de verwijzer worden ingevuld. 

Ouder 2
Verwijzing
Door wie bent u doorverwezen?
Zijn de ouders akkoord dat wij de verwijzer contacteren ivm de aanmelding?

Wij gaan ervan uit dat de ouders op de hoogte zijn én akkoord met deze aanmelding

Reden van aanmelding
Gaat uw kindje al naar school?
Gaat uw kind nog naar een andere dagopvang?
Wie bent u?
Wat is uw relatie tot het kind?
Laatste aanpassing: 23 november 2023